Kurss-efektiva-krajumu-vadiba-Darja-Junusova
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
599.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Uzņēmuma digitālā transformācija. Spēles noteikumi un ceļa karte.
16 stundas
Klātienē
599.00 +PVN

Kursa vadītājs ir Ainārs Bemberis, kurš ir tehnoloģiju jomas virzītājspēks un SAP Latvija vadītājs.

Kursa dalībnieku ieguvumi ir šādi:
• Izpratne par ilgtspēju un tās prasības izmantošanu biznesa labā. Nākotnes jautājumi.
• Pārmaiņu vadība uzņēmumā digitālās transformācijas ietvarā: cilvēki, procesi, sistēmas.
• Izpratne par “digitālās ceļa kartes” sastādīšanu un kritisko komponentu nepieciešamību uzņēmuma digitālajā uzrāvienā.
• Zināšanas par digitālo drošību, kas ir stabilitātes un ilgtspējas pamats.
• Izpratne par digitālās transformācijas projekta pozicionējumu.

Programma:
• Kas ir digitalizācija un digitālā transformācija? Digitalizācijas iespējas un izaicinājumi. Kāpēc tā ir nepieciešama?
• Biežāk lietotie digitalizācijas termini – kā tos tulkot un ko tie dod?
• Kāpēc uzņēmumiem ir jāmainās? Ilgtspēja (sustainability) un kā tās prasības izmantot biznesa labā. Nākotnes jautājumi.
• Domāšanas maiņa – digitālā transformācija nav IT projekts, bet biznesa pārmaiņas. Digitālās transformācijas projekta pozicionējums. Industriju piemēri.
• Pārmaiņu vadība uzņēmumā digitālās transformācijas ietvarā: cilvēki, procesi, sistēmas.
• Ar ko sākt un kas ir nepieciešams “digitālās ceļa kartes” un “business case” sastādīšanai? Kādas kritiskās komponentes ir nepieciešamas uzņēmuma digitālajam uzrāvienam (total cost of ownership)?
• Praktiskais darbs: dalībnieki novērtē sava uzņēmuma digitālo briedumu un sastāda digitālās transformācijas ceļa kartes.
• Augstākā līmeņa vadītāja loma un atbildība uzņēmuma transformācijā. Citu digitalizācijā iesaistīto lomu nozīme un nepieciešamība.
• Digitālā drošība kā uzņēmuma stabilitātes un ilgtspējas pamats.

Dalības maksa: 599 EUR + PVN
🖋Lai pieteiktos, lūdzu, sazinieties – kic@kic.lv

Vairāk par kursu šeit

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?