Kurss-Darbinieku-atlase-musdienas-Sandra-Liepa
Komercizglītības centrs | KIC
2.novembris, 2023
499.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Train the Trainer | Iekšējo mācību programmu veidošana un vadīšana
2.novembris, 2023
16 stundas
Klātienē
499.00 +PVN

Šis kurss veidots, lai uzlabotu iekšējo treneru prasmes izstrādāt mācību programmu un saturu, ievērojot dalībnieku vajadzības un pieaugušo mācīšanās principus. Tā palīdzēs pilnveidot treneru spējas mijiedarboties ar auditoriju, pasniegt informāciju (zināšanas) un būt pārliecinātiem, ka tā ir ne tikai dzirdēta, bet arī saprasta un apgūta.

Kursa vadītāja ir Sandra Pallo, kura ir personāla attīstības, novērtēšanas un organizācijas kultūras konsultante un trenere.

Kursa dalībnieku ieguvumi ir šādi:
• Izpratne par to, kā mācās pieaugušais.
• Laba iekšējā trenera kompetences.
• Spēja plānot mācības un sagatavot nodarbības.
• Informācija par mācību metodēm un pieejām.
• Mācību izvērtēšana.

Programma:
Kā mācās pieaugušais:
• Kā un kāpēc cilvēks mācās jaunas lietas.
• Faktori, kas ietekmē mācīšanos.
• Pieaugušo fizioloģiskie mācīšanās aspekti. Mācīšanās stili.
• Būtiskākie nosacījumi, lai pieaugušie mācītos. Jaunākie pētījumi.
Laba iekšējā trenera kompetences:
• Trenera personībai nepieciešamās kvalitātes.
• Dažādās lomas mācību laikā un pēc mācībām.
• Komunikatīvās kompetences pilnveidošana.
• Atgriezeniskās saites veidi un algoritmi, to pielietošanas nozīme.
Mācību plānošana un nodarbību sagatavošana:
• Mācību dalībnieku vajadzību izzināšana un programmas pielāgošana.
• Mācību mērķu un uzdevumu formulēšana.
• Uzdevumu plānošanas secība.
• Nodarbības plāna izveidošana.
• Mācību programmu sagatavošana.
• Nodarbību plānošana, atbilstoši didaktikas principiem.
• Grupas dinamika, kas jāņem vērā.
Mācību metodes un pieejas:
• Mācību metožu veidi un izmantošana dažādas situācijās. Dalībnieku uztveres, zināšanu, pieredzes un vecuma specifikas ievērošana, izvēloties metodes.
• Ievada un aktivizējošie vingrinājumi.
Video izmantošana mācību procesā.
Mācību prezentācija:
• Lekcija kā mācību metode. Netradicionālas pieejas lekcijas dažādošanā.
• Lekcijas – prezentācijas sagatavošana, novadīšana un analīze.
• Verbālās un neverbālās komunikācijas īpatnības.
• Inforgrafika kā prezentācijas veids.
Infografikas veidi un zīmēšanas principi.
Mācību izvērtēšana:
• Mācību dalībnieku izvērtēšanas formas un metodes.
• Mācību noslēguma plānošana.
• Nākamo attīstības un mācību soļu plānošana.
• Mācību rezultātu efektu paildzināšana.

Dalības maksa: 499 EUR + PVN |
Piesakoties mēnesi pirms saņem -10% atlaidi!
Lai pieteiktos, lūdzu, sazinieties – kic@kic.lv

Vairāk par kursu šeit

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
26.septembris, 2023 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Klātienē
28.septembris, 2023 (ceturtdien)
Projektu vadīšanas pamati
Komercizglītības centrs | KIC
Iesaki savam projektu vadītājam! Projektu vadības esence ikdienas efektivitātei jeb pieprasītākais projektu vadības pamatu kurss – no projekta definēšanas līdz riskiem līdz projektu vadītāja kompetencēm – reāli piemēri, pieredze un prakse.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
3.oktobris, 2023 (otrdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
4.oktobris, 2023 (trešdien)
Vadītājs un vadītprasme
Komercizglītības centrs | KIC
Latvijā pieprasītākais vadītprasmju pamatu kurss. Svarīgākais, kas jāzina jaunam vadītājam, vadītājam, kas pa tādu kļuvis parādot sevi kā izcilu speciālistu vai nesen nodibinājuši savu uzņēmumu. Būtiskākais vadītāja arsenāls 2 dienu treniņā – no izaicinājumiem vadītāja lomā, personības iezīmēm un ierobežojumiem līdz līderībai, emocionālajai inteliģencei, konfliktu risināšanai, motivācijai.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.oktobris, 2023 (otrdien)
Projektu vadīšanas meistarklase | Sagatavošanās IPMA sertifikācijai
Komercizglītības centrs | KIC
Izcila pieredze kopā ar pasaules klases projektu vadības ekspertu Ivaru Ruņģi. Intensīvs 5 dienu triecienkurss projektu vadībā, kas pieredzējušiem projektu vadītājiem ļaus pāriet nākamajā profesionalitātes līmenī, kā arī sagatavoties starptautiskajai IPMA sertifikācijai. No projektu vadības aspektiem, riskiem, organizācijas reālajā praksē līdz kompetenču stiprināšanai praktiķa vadībā.
40 stundas
1,380.00 +PVN
Tiešsaistē
11.oktobris, 2023 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?