Kurss-Darbinieku-atlase-musdienas-Sandra-Liepa
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
499.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Train the Trainer | Iekšējo mācību programmu veidošana un vadīšana
16 stundas
Klātienē
499.00 +PVN

Šis kurss veidots, lai uzlabotu iekšējo treneru prasmes izstrādāt mācību programmu un saturu, ievērojot dalībnieku vajadzības un pieaugušo mācīšanās principus. Tā palīdzēs pilnveidot treneru spējas mijiedarboties ar auditoriju, pasniegt informāciju (zināšanas) un būt pārliecinātiem, ka tā ir ne tikai dzirdēta, bet arī saprasta un apgūta.

Kursa vadītāja ir Sandra Pallo, kura ir personāla attīstības, novērtēšanas un organizācijas kultūras konsultante un trenere.

Kursa dalībnieku ieguvumi ir šādi:
• Izpratne par to, kā mācās pieaugušais.
• Laba iekšējā trenera kompetences.
• Spēja plānot mācības un sagatavot nodarbības.
• Informācija par mācību metodēm un pieejām.
• Mācību izvērtēšana.

Programma:
Kā mācās pieaugušais:
• Kā un kāpēc cilvēks mācās jaunas lietas.
• Faktori, kas ietekmē mācīšanos.
• Pieaugušo fizioloģiskie mācīšanās aspekti. Mācīšanās stili.
• Būtiskākie nosacījumi, lai pieaugušie mācītos. Jaunākie pētījumi.
Laba iekšējā trenera kompetences:
• Trenera personībai nepieciešamās kvalitātes.
• Dažādās lomas mācību laikā un pēc mācībām.
• Komunikatīvās kompetences pilnveidošana.
• Atgriezeniskās saites veidi un algoritmi, to pielietošanas nozīme.
Mācību plānošana un nodarbību sagatavošana:
• Mācību dalībnieku vajadzību izzināšana un programmas pielāgošana.
• Mācību mērķu un uzdevumu formulēšana.
• Uzdevumu plānošanas secība.
• Nodarbības plāna izveidošana.
• Mācību programmu sagatavošana.
• Nodarbību plānošana, atbilstoši didaktikas principiem.
• Grupas dinamika, kas jāņem vērā.
Mācību metodes un pieejas:
• Mācību metožu veidi un izmantošana dažādas situācijās. Dalībnieku uztveres, zināšanu, pieredzes un vecuma specifikas ievērošana, izvēloties metodes.
• Ievada un aktivizējošie vingrinājumi.
Video izmantošana mācību procesā.
Mācību prezentācija:
• Lekcija kā mācību metode. Netradicionālas pieejas lekcijas dažādošanā.
• Lekcijas – prezentācijas sagatavošana, novadīšana un analīze.
• Verbālās un neverbālās komunikācijas īpatnības.
• Inforgrafika kā prezentācijas veids.
Infografikas veidi un zīmēšanas principi.
Mācību izvērtēšana:
• Mācību dalībnieku izvērtēšanas formas un metodes.
• Mācību noslēguma plānošana.
• Nākamo attīstības un mācību soļu plānošana.
• Mācību rezultātu efektu paildzināšana.

Dalības maksa: 499 EUR + PVN |
Piesakoties mēnesi pirms saņem -10% atlaidi!
Lai pieteiktos, lūdzu, sazinieties – kic@kic.lv

Vairāk par kursu šeit

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?