PPV-2
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
9,000.00 +PVN
69 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Personības attīstība | Augstas ietekmes vadītājs
69 stundas
Klātienē
9,000.00 +PVN

Personībai ir dabiska tieksme sasniegt briedumu, kad meklējam atbildes uz eksistenciāliem, arī iracionāliem jautājumiem.

🟡Esam kopā ar ekspertu komandu radījuši nu jau septīto KIC vadītāju programmu: Personības attīstība | Augstas ieteikmes vadītājs, kas paredzēta pieredzējušiem vadītājiem savas personības transformācijai un izpratnei.
🟡Programmas 4 moduļi un individuālās sesijas ir unikāls koncepts, kas veidots, aprobējot pasaules un Latvijas praksi un vadītāju rekomendācijas.
Gadu ilga personību transformējoša programma pieredzējušiem vadītājiem ir autentiska pieredze Latvijas novados, ko caurvij varoņa ceļa koncepts.

Tā iekļauj:
• Treniņus, darbnīcas un sesijas 24 personību vadībā redzesloka paplašināšanai
• Emocionālās inteliģences, kognitīvās un morāli ētiskās kompetences treniņus
• Treniņus ar psihodrāmas elementiem
• Individuālās un grupas supervīzijas
• Fiziskās inteliģences mentoringu
• Katrā modulī vakariņas ar “slepeno viesi”
• Pašrefleksiju un mērķtiecīgi vadītu personības attīstību
• Mācību grupā uzņemam 10 vadītājus (šobrīd rezervētas 7 vietas)
• Mācību periods: 14. septembris – 24. marts | 4 moduļi Latvijas novados + individuālās supervīzijas un fiziskā mentoringa sesijas

Dalības maksa: 9000 EUR + PVN |
Programma notiks 4 Latvijas novadu lokācijās, kas tiks paziņotas programmas dalībniekiem,

🖋 Lai pieteiktos individuālai sarunai ar programmas direktori Māru Špicbergu un/vai supervīziju koncepta autori Sandru Lāci un saprastu, vai tā ir piemērota Jums, lūdzu, sazinieties – kic@kic.lv

Vairāk par kursu šeit

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?