Parmainu-vadiba_Emils-Lukjanskis_FranklinCovey-Latvia
Franklin Covey Latvia
FranklinCovey Latvia
460.00 +PVN
9 stundas
Tiešsaistē
27180299
FranklinCovey Latvia
27180299
Pārmaiņu vadība: Kā pārvērst pārmaiņu radīto nenoteiktību iespējā.
9 stundas
Tiešsaistē
460.00 +PVN

Izaicinājums

Pārmaiņas notiek nepārtraukti, esam tam gatavi vai nē. Tomēr, saskaroties ar pārmaiņām, lielākā daļa organizāciju galvenokārt koncentrējas uz procesiem. Veiksmīgai pārmaiņu īstenošanai ir nepieciešams kas vairāk — jūsu cilvēki ir tie, kas nodrošina pārmaiņu norisi.

Mēs kā cilvēki esam radīti reaģēt uz pārmaiņām, lai izdzīvotu. Tas visbiežāk mums liek skatīties uz pārmaiņām kā sarežģītu procesu, kas spēj būt biedējoši.

Mūsdienās vadītāji vienlaicīgi saskaras ar krasām pārmaiņām dažādās jomās. Neatkarīgi no tā, vai jūsu komanda cenšas definēt sev jaunu ikdienas kārtību pēc pandēmijas ieviestajām izmaiņām, vai meklē iespējas, kā labāk risināt jautājumu par jaunu talantu trūkumu, varbūt jūsu komanda mēģina ieviest jaunu sistēmu organizācijā. Lai arī kādas tās būtu – pārmaiņas notiek visur. Efektīvi vadītāji saprot, kā izmantot nenoteiktību, ko rada pārmaiņu process. Viņi palīdz darbiniekiem sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām, veiksmīgi vada sevi un komandu cauri pārmaiņu modelim, atbilstoši reaģējot uz cilvēciskajām reakcijām, kā arī palīdz komandai saskatīt jaunas iespējas, lai radītu inovācijas un sasniegtu arvien labākus rezultātus.

 

Pārmaiņu vadība: Kā pārvērst pārmaiņu radīto nenoteiktību iespējā.

Lai gan katras pārmaiņas ir unikālas, tās notiek pēc prognozējama modeļa. Šī modeļa izprašana un spēju attīstīšana, lai veiksmīgi virzītos tam cauri, ļauj mums apzināti izlemt, kā virzīties uz priekšu pat vissarežģītākajos posmos.

 

Rezultāti

Kad mēs apzināmies, ka pārmaiņas notiek pēc paredzama modeļa, mēs varam iemācīties pārvaldīt savas reakcijas un saprast, kā pārvarēt pārmaiņas gan praktiski, gan emocionāli. Tas ļauj mums apzināti noteikt, kā vislabāk virzīties uz priekšu – pat visgrūtākajos posmos. Mēs spējam pārvērst pārmaiņu radītos izaicinājumus, izaugsmi veicinošās iespējās.

Process

Pārmaiņu vadība: Kā pārvērst pārmaiņu radīto nenoteiktību iespējā? programmu iespējams īstenot Jūsu izvēlētā formātā – klātienes, tiešsaistes, All Access Pass – abonementa formātā – vai sertificējot jūsu iekšējos trenerus. Risinājums sastāv no trim moduļiem, un tas var tikt īstenots kā neatkarīgs kurss vai kā praktiskas nodarbības paralēli notiekošajām pārmaiņām.

Apgūstot šo programmu, Tu spēsi:

 • Veidot individuālu pārliecību, izmantojot paredzamu pārmaiņu modeli.
 • Veidot izpratni par piecām izplatītākajām cilvēku reakcijām uz pārmaiņām.
 • Veiksmīgi vadīt sevi un komandu cauri pārmaiņu reakcijām.
 • Optimizēt pārmaiņu vadības procesus.

Treniņa norise

Treniņš tiešsaistē ir sadalīts 3 dienās. Lai saņemtu sertifikātu par treniņu, nepieciešams apmeklēt visas 3 daļas.

13.10.2022 plkst. 9:00-12:15
18.10.2022 plkst. 9:00-12:15
20.10.2022 plkst. 9.00-12.15

Dalības maksa

 • 1 dalībniekam 460 eur + PVN
 • 2 dalībnieki 860 eur + PVN
 • 3 dalībnieki 1185 eur + PVN

Cenā iekļauts

 • Tiešsaistes treniņš
 • Dalībnieka materiāls
 • Pārmaiņu vadības rīki
 • Pārmaiņu modeļa un Reakciju kārtis
 • Sertifikāts par treniņa apguvi

Treniņu vada:

Emīls Lukjanskis
Sertificēts FranklinCovey treneris

Emīls Lukjanskis ir jauns profesionālis ar vadītāja pieredzi uzņēmējdarbībā un plašu darbību pilsoniskās līdzdalības jomā NVO sektorā. Vadot gan 40 cilvēku komandu dažādās Lavijas pilsētās, gan īstenojot lokāla un starptautiska mēroga projektus, viņš salīdzinoši agri ir pieredzējis, ko nozīmē vadīt cilvēkus un kā kļūdīties šajā lomā. Šobrīd savu pieredzi darbā un publiskās uzstāšanās jomā vēlas apvienot un izmantot, lai sniegtu atbalstu citiem vadītājiem, izmantojot FranklinCovey platformu.

Emīls tic, ka šo pasauli labāku varam padarīt tikai mēs paši, tāpēc daļu sava laika velta brīvprātīgajam darbam gan Latvijā, gan starptautiska līmeņa projektos. Savas zināšanas Emīls papildina, universitātē studējot vēsturi un lasot grāmatas, taču, lai atjaunotu savas enerģijas rezerves, viņš ceļo, dodas dabā un makšķerē.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?