triviums-apmaciba-kursi-macibas-organizacijakasmacas-reinis-upenieks
TRIVIUMS
120.00 +PVN
3 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Organizācija, kas mācās (Learning Organization)
3 stundas
Klātienē
120.00 +PVN

Pieaugot ātrumam, ar kādu mainās pasaule, uzņēmumiem, kas vēlas būt konkurētspējīgi, jābūt nemitīgā attīstībā. Tas attiecas arī uz cilvēkiem – viena no prioritārajām 21. gadsimta kompetencēm ir prasme mācīties.

Ko tas īsti nozīmē? Tehnoloģiju attīstība, konkurence un jaunas paaudzes ienākšana darba tirgū nosaka to, ka zināšanu un prasmju derīguma termiņš kļūst arvien īsāks. Mācīšanās iziet ārpus klases telpām un noteiktām laika robežām. Mainās atbildība par pašu mācību procesu. Ja agrāk mācīšanās centrā bija skolotājs vai pasniedzējs, šobrīd izšķiroša nozīme ir cilvēkam, kurš mācās, viņa proaktivitātei, motivācijai un atvērtībai. Tas ir pavisam jauns domāšanas veids un paradigmas maiņa.

Kā stiprināt savas organizācijas gatavību šodienas izaicinājumiem? Kā izveidot organizāciju, kurā mācīšanās ir daļa no ikdienas dzīves un kultūras? Kā padarīt mācīšanos maksimāli jēgpilnu? Kā novērtēt atdevi no mācībām un būvēt sistēmu, kas dod reālu ietekmi uz sniegumu?

Aicinām vadītājus un personāla vadītājus, tos, kas atbildīgi par organizāciju un komandu attīstību, kopīgi meklēt atbildes uz šiem jautājumiem kursā “Organizācija, kas mācās (Learning Organization)”!

Kursa gaitā dalībnieki:

 • izaicinās savus priekšstatus par mācīšanu un mācīšanos; izvērtēs savai organizācijai kritiski nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • izzinās veidus, kā “aplipināt” ar mācīšanos jaunos un motivēt attīstīties ilggadējos darbiniekus;
 • saņems praktiskus rīkus un ieteikumus mācību metožu un procesa dažādošanai;
 • apgūs modernus instrumentus darbinieku snieguma un kļūdu analīzei.

Īpašu uzmanību pievērsīsim organizācijas kļūdām kā vērtīgam resursam, darba situāciju imitācijai prasmju pilnveidē, kā arī iespējai mācīties no citām nozarēm.

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par principiem un vadlīnijām, kas veido mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās sistēmu uzņēmumā.

Ieguvumi:

 • konkrētu uzņēmumu mācīšanās procesu un sistēmu izvērtējums;
 • jaunu iespēju apzināšana;
 • praktiskas idejas un soļi veicamajiem uzlabojumiem.

Kursa ilgums: 3 stundas.

Darba metode: praktiska darbnīca ar diskusijām, piemēriem un rīku demonstrāciju. Programma

1. Ievads. Learning Organization – ko tas nozīmē?

2. Mūsu priekšstati un sterotipi par mācīšanos. Kas ir mainījies? Kas veido mācīšanās kultūru organizācijā?

3. Organizācija kā sistēma un tās ietekme uz darba rezultātu

 • Kas organizācijā ietekmē darbinieka sniegumu?
 • Organizācijas procesi un sistēmas. Kur atrast vietu attīstībai?
 • Vadītāja loma attīstības veicināšanā.

4. Kļūdas kā resurss. Kā pamanīt, novērtēt un ko tas mums dod?

5. Tips&Tricks. Citādas mācīšanās metodes un rīki:

 • Mācīšanās darba vietā un darba procesā – kur, kad un kā? – sapulces – instrukcijas – mentorings – situāciju simulācijas u.c.
 • Kā padarīt mācīšanos kā daļu no darba ikdienas?

Lai kursa saturu padarītu maksimāli atbilstīgu dalībnieku grupas aktuālajām vajadzībām, pirms kursa tiek veikta dalībnieku anketēšana.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes. Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Treneris: Reinis Upenieks

Pieredzējis vadības konsultants un treneris, specializējies darba un organizāciju psiholoģijas, kā arī klīniskās un veselības psiholoģijas jomā. Šobrīd ir reģistrēts un sertificēts psihologs un supervizors (pārraugs), Kvalitātes nodaļas vadītājs Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un pētnieks Rīgas Stradiņa universitātē. 

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2004. gada. Vada treniņus vadības, komunikācijas, organizācijas efektivitātes jomās latviešu un angļu valodā.

Izglītība:

 • pedagoģijas doktorantūras studijas Latvijas Universitātē;
 • psiholoģijas doktora programma Latvijas Universitātē;
 • psiholoģijas bakalaura un maģistra grāds Latvijas Universitātē;
 • de Bono Thinking Systems/APTT sertificēts treneris de Bono programmas “Simplicity” pasniegšanai;
 • sertificēts pirmās palīdzības pasniedzējs.

Profesionālā attīstība:

 • pacientu drošības konsultants un klientu apkalpošanas daļas vadītājs Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;
 • klientu apkalpošanas daļas vadītājs Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;
 • pasniedzējs Latvijas Universitātē, biznesa augstskolā Turība un Valsts izglītības satura centrā;
 • personālvadības konsultants un apmācību vadītājs Valsts asinsdonoru centrā;
 • ierēdnis dažādās valsts pārvaldes iestādēs.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?