triviums-apmaciba-edgars-lapins-lemumu-pienemsana
TRIVIUMS
250.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
+371 67282219
TRIVIUMS
+371 67282219
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
6 stundas
Klātienē
250.00 +PVN

Informācija ir 21. gadsimta pamata valūta. Taču ne visa tā ir vienlīdz vērtīga.

 • Kā atšķirt signālu no trokšņa šodienas informācijas pārbagātībā?
 • Kā nošķirt to, kas svarīgs pareizai lēmumu pieņemšanai, no tā, kas it kā šķiet saistošs, bet patiesībā jauc gaisu?

Informācijas ar katru brīdi kļūst aizvien vairāk, temps – ātrāks. Sevišķi uzņēmējdarbības vidē vadītāji apgalvo, ka nav laika ievākt un pārbaudīt datus, un lēmumi bieži jāpieņem, balstoties tikai uz nojautu.

Kognitīvo zinātņu pētnieki to sauc par “lēmumu pieņemšanu nenoteiktības apstākļos”. Pēdējos 20 gados ir veikti daudzi fascinējoši atklājumi par šādas domāšanas cēloņiem, kā arī kļūdām, ko tā izraisa.

Aicinām apgūt praktiskas metodes, kuras jums palīdzēs pieņemt drošticamākus lēmumus un būt veiksmīgākiem – biznesā un dzīvē!

Kursa gaitā trenēsim spēju atšķirt signālu no trokšņa un ātri definēt, kāda informācija mums nepieciešama efektīvākai lēmuma pieņemšanai – tā, lai mums nenāktos “lepoties” par vāji informētiem, nojautās balstītiem lēmumiem!

Kursa mērķis: Apbruņot dalībniekus ar drošticamām zināšanām un vienkāršām, efektīvām lēmumu pieņemšanas metodēm.

Ieguvumi: 

 • Kvalitatīvāka lēmumu pieņemšanā ikdienā;
 • Mazāka nedrošības sajūta neskaidrības apstākļos;
 • Ieskats pasaules praksē/datos balstītu lēmumu pieņemšanā uzņēmējdarbības vidē.

Ilgums: 2 x 3 stundas.

Darba metode: 50/50 teorija un praktiski vingrinājumi, iekļaujot labās prakses piemērus.

Kursā gan iegūsim jaunas zināšanās, kā arī, veicot praktiskus vingrinājumus, attīstīsim jauniegūtās metodes un prasmes.

Mērķauditorija: lēmumu pieņēmējiem, vidējā vai augstākā līmeņa vadītājiem vidējās un lielās organizācijās – izpilddirektoriem, komercdirektoriem, biznesa vai produktu attīstības vadītājiem, personāla vadītājiem, mārketinga un pārdošanas vadītājiem un tamlīdzīgi.

Programma

 1. Situācijas, kad pieņemam ne datos balstītus lēmumus. Kas tam par pamatu?
 2. Tipiskās kļūdas, ko pieļaujam cilvēcīgās situācijās. Daži koncepti un domāšanas modeļi datos balstītu lēmumu pieņemšanai.
 3. Lēmumu pieņemšanas procesa sistematizācija. Kā ātri “atkost” problēmsituācijas?
 4. Praktiski “knifi” – metodes, kā rīkoties augsta nenoteiktības situācijās. Kā operatīvi izvērtēt informāciju, konstatēt, kā trūkst, rast ātras atbildes par būtisko.
 5. Datos balstītas lēmumu pieņemšanas metodes pasaules veiksmīgākajās organizācijās.
 6. Efektīvas nepieciešamo datu iegūšanas un lēmumu pieņemšanas metodes.
 7. Padomi labākai lēmumu pieņemšanai un ātrākai informācijas ieguvei.
 8. Kopsavilkums. Praktiski ieteikumi efektīvai lēmumu pieņemšanai ikdienā.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Treneris: Edgars Lapiņš 

Tehnoloģiju pārmaiņu projektu un komandu vadītājs, stratēģiskā mārketinga un komunikāciju profesionālis, kritiskās domāšanas un zinātnes popularizēšanas kustības SkeptiCafe aizsācējs.

Šobrīd ir Customer Offering & Insight Baltijas vadītājs Luminor bankā.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2019. gada. Vada kritiskās domāšanas, argumentācijas un datos balstītu lēmumu pieņemšanas treniņus, kā arī stratēģiskās plānošanas sesijas latviešu un angļu valodā.

Izglītība:

 • Rīgas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics in Riga) bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā.

Profesionālā attīstība:

 • Coffee Address Holding, Baltijas biznesa vienības vadītājs;
 • Accenture Latvija mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs;
 • Brain Games Publishing mārketinga un stratēģijas vadītājs;
 • Lektors Rīgas Ekonomikas augstskolā;
 • DDB Latvija stratēģiskās plānošnaas departamenta vadītājs;
 • TEDx Riga satura kurators;
 • Reverta projektu vadītājs.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
14.decembris, 2023 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
No gudras procesu organizēšanas noliktavā līdz darbības izcilības kritērijiem, LEAN, darbinieku iesaistei un inovācijām piegādes ķēdē ar mērķi palielināt uzņēmuma efektivitāti, samazinot izmaksas un laika patēriņu.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?