Ka-vadit-hibridkomandas_Anita-Kalnina_FranklinCovey-Latvia
FranklinCovey Latvia
290.00 +PVN
7 stundas
Tiešsaistē
27180299
FranklinCovey Latvia
27180299
Kā vadīt hibrīdkomandas?
7 stundas
Tiešsaistē
290.00 +PVN

“Kā vadīt hibrīdkomandas?” ir FranklinCovey risinājums, kas sniedz vadītājiem nepieciešamās prasmes un rīkus, lai spētu efektīvi vadīt komandu hibrīddarba apstākļos. Šis risinājums ir lieliski piemērots tiem vadītājiem, kuri vada komandas, kuru dalībnieki strādā gan klātienē, gan attālināti. Šajās interaktīvās tiešsaistes darba sesijās treniņa dalībnieki iegūs praktisku ceļvedi, kā vadīt un atbalstīt savas hibrīdkomandas ceļā uz izcilību.

Izaicinājums

Laikā, kad ekspektācijas par pieeju un veidiem darba pienākumu izpildei ir mainījušās, un darbinieki arvien biežāk izvēlas darba pienākumus veikt attālināti, kā apvienot labāko no abām vidēm? Kā efektīvi vadīt komandas, kurās daļa komandas dalībnieku strādā attālināti, bet daļa klātienē?

Visbiežāk vadītāji turpina šīs komandas vadīt, domājot, ka laika daudzums, ko darbinieks pavada darbā ir svarīgs, taču rezultātu sasniegšanai lielāku pienesumu sniedz tas, ka vadītāji vienojas ar komandu par veicamajiem uzdevumiem, sagaidāmajiem rezultātiem un sniedz komandas dalībniekiem brīvību un elastību, lai to paveiktu. Un to visu nepieciešams paveikt tā, lai attālināti strādājošie nejustos izolēti un nezaudētu iesaisti. Tāpēc tik liels uzsvars tiek likts tieši uz iekļaujošas vides radīšanu.

Hibrīddarba lielākais izaicinājums ikvienam vadītājam ir radīt vidi, kurā darbinieki strādā ar maksimālo atdevi un neizsīkstošu enerģiju.

Risinājums “Kā vadīt hibrīdkomandas?”

Izmanto FranklinCovey sagatavoto risinājumu “Kā vadīt hibrīdkomandas?”, lai gūtu nepieciešamās prasmes un instrumentus izcilai komandu vadībai hibrīddarba apstākļos. Treniņā apkopotā domāšana, iemaņas un rīki darbojas kā praktiski resursi, lai veiksmīgi rastu risinājumus neskaitāmajiem izaicinājumiem, ko nes hibrīdkomandu vadīšana. Sākot ar iekļaujošas vides radīšanu, atbildības un elastības līdzsvarošanu, līdz komunikācijas stiprināšanai. Visi šie elementi ir būtiski, lai hibrīdkomandas vadītājs spētu veiksmīgi vadīt un atbalstīt savas komandas ceļā uz izcilību.

Apgūstot šo programmu, Tu spēsi:

  • Radīt piederības sajūtu, veicinot ikviena komandas dalībnieka iesaisti pienākumu veikšanā.
  • Stiprināt komunikāciju, lai komandas dalībnieki būtu informēti, vienoti un spējīgi līdzdarboties.
  • Līdzsvarot atbildību un elastību, sniedzot komandas dalībniekiem brīvību paveikt pienākumus tādā veidā, kas ir viņiem vispiemērotākais.

Treniņa norise

Treniņš (3h):
  • 19.10.2022 plkst. 9:00 – 12:15
Grupas koučinga sesijas (2x2h):
  • 02.11.2022 plkst. 9:00 – 11:00
  • 16.11.2022 plkst. 9:00 – 11:00

Dalības maksa

1 dalībniekam 290 EUR + PVN

2 dalībnieki 540 EUR + PVN

3 dalībnieki 750 EUR + PVN

Cenā iekļauts

  • Tiešsaistes treniņš
  • Dalībnieka materiāls
  • 2 x 2h grupas koučinga sesijas ar treneri

Treniņu vada:

Anita Kalniņa

Sertificēta FranklinCovey trenere

Anita Kalniņa ir HR profesionāle, kas praktisku pieredzi guvusi vadot pilnu HR funkcijas ciklu. Risinājusi ilgtermiņa pārmaiņu vadības, LEAN ieviešanas un darbinieku iesaistes izaicinājumus starptautiskā ražošanas uzņēmumā, kā arī Baltijas loģistikas un Baltijas tirdzniecības ofisos. Viņa spēj dziļi un skaidri izprast klientu izaicinājumus, un tādēļ rosināt rast jēgpilnu risinājumu, kas pievieno vērtību gala klientam.

Anita jūtas pasaulē kā mājās un mājās kā pasaulē, viņa tiecas skatīties pāri robežām. Anita ir pārliecināta, ka ikvienā mīt potenciāls, ka mēs mācāmies ik brīdi, un ka pagātne ir jāciena, bet ir jālūkojas ar skatu nākotnē un jādzīvo TAGAD.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Tiešsaistē
27.marts, 2023 (pirmdien)
6 būtiskas rīcības komandu vadītājiem
FranklinCovey Latvia
Palīdzi vadītājiem gūt panākumus savā lomā, attīstot prasmes, kas ir fundamentālas efektīvai komandas vadībai. Šis treniņš ir ideāli piemērots gan jaunajiem vadītājiem, kuri vēlas veikt veiksmīgu pāreju no rezultātu sasniegšanas individuālā līmenī uz efektīvu komandas vadīšanu, gan arī jau pieredzējušiem vadītājiem, kuri meklē praktiskus un pārbaudītus padomus, kā efektīvi vadīt savas komandas.
9 stundas
440.00 +PVN
Klātienē
18.maijs, 2023 (ceturtdien)
Līderības prasmju attīstības programma
TRIVIUMS
Kurss visu līmeņu vadītājiem, speciālistiem, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences.
12 stundas
420.00 +PVN
Klātienē
20.aprīlis, 2023 (ceturtdien)
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
TRIVIUMS
Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors. Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.
2 stundas
110.00 +PVN
Tiešsaistē
13.marts, 2023 (pirmdien)
Galvassāpes: mīti un patiesības
TRIVIUMS
Šķiet, ka lielākajai daļai cilvēku kaut reizi dzīvē ir sāpējusi galva. Pēc jaunākajiem Latvijas iedzīvotāju paraduma pētījuma datiem 45% cilvēku ir sūdzības par galvassāpēm dažādu iemeslu dēļ. Daļai cilvēku galvassāpes mēdz būt pat tik spēcīgas, ka īslaicīgi rada darba nespēju un kopumā ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti. Vienas no pasaulē biežāk sastopamajām galvassāpēm ir migrēna.
1 stundas
50.00 +PVN
Klātienē
15.februāris, 2023 (trešdien)
Dizaina domāšana. JAUNUMS
TRIVIUMS
Dizaina domāšana ir ieguvusi milzīgu popularitāti pasaules veiksmīgāko uzņēmumu vidū. Google, Apple, Siemens, Lufthansa, General Eletric ir tikai daži no uzņēmumiem, kuri šo pieeju izmanto gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, gan iekšējo procesu uzlabošanai.
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
9.marts, 2023 (ceturtdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 30. septembra, 2023
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. decembra, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 26. februāra, 2021
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs (KIC)
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Pieteikšanās līdz: 31. marta, 2021
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs (KIC)
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Pieteikšanās līdz: 30. decembra, 2023
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Pieteikšanās līdz: 10. februāra, 2023
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?