Ka-vadit-hibridkomandas_Anita-Kalnina_FranklinCovey-Latvia
FranklinCovey Latvia
290.00 +PVN
7 stundas
Tiešsaistē
27180299
FranklinCovey Latvia
27180299
Kā vadīt hibrīdkomandas?
7 stundas
Tiešsaistē
290.00 +PVN

“Kā vadīt hibrīdkomandas?” ir FranklinCovey risinājums, kas sniedz vadītājiem nepieciešamās prasmes un rīkus, lai spētu efektīvi vadīt komandu hibrīddarba apstākļos. Šis risinājums ir lieliski piemērots tiem vadītājiem, kuri vada komandas, kuru dalībnieki strādā gan klātienē, gan attālināti. Šajās interaktīvās tiešsaistes darba sesijās treniņa dalībnieki iegūs praktisku ceļvedi, kā vadīt un atbalstīt savas hibrīdkomandas ceļā uz izcilību.

Izaicinājums

Laikā, kad ekspektācijas par pieeju un veidiem darba pienākumu izpildei ir mainījušās, un darbinieki arvien biežāk izvēlas darba pienākumus veikt attālināti, kā apvienot labāko no abām vidēm? Kā efektīvi vadīt komandas, kurās daļa komandas dalībnieku strādā attālināti, bet daļa klātienē?

Visbiežāk vadītāji turpina šīs komandas vadīt, domājot, ka laika daudzums, ko darbinieks pavada darbā ir svarīgs, taču rezultātu sasniegšanai lielāku pienesumu sniedz tas, ka vadītāji vienojas ar komandu par veicamajiem uzdevumiem, sagaidāmajiem rezultātiem un sniedz komandas dalībniekiem brīvību un elastību, lai to paveiktu. Un to visu nepieciešams paveikt tā, lai attālināti strādājošie nejustos izolēti un nezaudētu iesaisti. Tāpēc tik liels uzsvars tiek likts tieši uz iekļaujošas vides radīšanu.

Hibrīddarba lielākais izaicinājums ikvienam vadītājam ir radīt vidi, kurā darbinieki strādā ar maksimālo atdevi un neizsīkstošu enerģiju.

Risinājums “Kā vadīt hibrīdkomandas?”

Izmanto FranklinCovey sagatavoto risinājumu “Kā vadīt hibrīdkomandas?”, lai gūtu nepieciešamās prasmes un instrumentus izcilai komandu vadībai hibrīddarba apstākļos. Treniņā apkopotā domāšana, iemaņas un rīki darbojas kā praktiski resursi, lai veiksmīgi rastu risinājumus neskaitāmajiem izaicinājumiem, ko nes hibrīdkomandu vadīšana. Sākot ar iekļaujošas vides radīšanu, atbildības un elastības līdzsvarošanu, līdz komunikācijas stiprināšanai. Visi šie elementi ir būtiski, lai hibrīdkomandas vadītājs spētu veiksmīgi vadīt un atbalstīt savas komandas ceļā uz izcilību.

Apgūstot šo programmu, Tu spēsi:

  • Radīt piederības sajūtu, veicinot ikviena komandas dalībnieka iesaisti pienākumu veikšanā.
  • Stiprināt komunikāciju, lai komandas dalībnieki būtu informēti, vienoti un spējīgi līdzdarboties.
  • Līdzsvarot atbildību un elastību, sniedzot komandas dalībniekiem brīvību paveikt pienākumus tādā veidā, kas ir viņiem vispiemērotākais.

Treniņa norise

Treniņš (3h):
  • 19.10.2022 plkst. 9:00 – 12:15
Grupas koučinga sesijas (2x2h):
  • 02.11.2022 plkst. 9:00 – 11:00
  • 16.11.2022 plkst. 9:00 – 11:00

Dalības maksa

1 dalībniekam 290 EUR + PVN

2 dalībnieki 540 EUR + PVN

3 dalībnieki 750 EUR + PVN

Cenā iekļauts

  • Tiešsaistes treniņš
  • Dalībnieka materiāls
  • 2 x 2h grupas koučinga sesijas ar treneri

Treniņu vada:

Anita Kalniņa

Sertificēta FranklinCovey trenere

Anita Kalniņa ir HR profesionāle, kas praktisku pieredzi guvusi vadot pilnu HR funkcijas ciklu. Risinājusi ilgtermiņa pārmaiņu vadības, LEAN ieviešanas un darbinieku iesaistes izaicinājumus starptautiskā ražošanas uzņēmumā, kā arī Baltijas loģistikas un Baltijas tirdzniecības ofisos. Viņa spēj dziļi un skaidri izprast klientu izaicinājumus, un tādēļ rosināt rast jēgpilnu risinājumu, kas pievieno vērtību gala klientam.

Anita jūtas pasaulē kā mājās un mājās kā pasaulē, viņa tiecas skatīties pāri robežām. Anita ir pārliecināta, ka ikvienā mīt potenciāls, ka mēs mācāmies ik brīdi, un ka pagātne ir jāciena, bet ir jālūkojas ar skatu nākotnē un jādzīvo TAGAD.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
28.septembris, 2023 (ceturtdien)
Projektu vadīšanas pamati
Komercizglītības centrs | KIC
Iesaki savam projektu vadītājam! Projektu vadības esence ikdienas efektivitātei jeb pieprasītākais projektu vadības pamatu kurss – no projekta definēšanas līdz riskiem līdz projektu vadītāja kompetencēm – reāli piemēri, pieredze un prakse.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
4.oktobris, 2023 (trešdien)
Vadītājs un vadītprasme
Komercizglītības centrs | KIC
Latvijā pieprasītākais vadītprasmju pamatu kurss. Svarīgākais, kas jāzina jaunam vadītājam, vadītājam, kas pa tādu kļuvis parādot sevi kā izcilu speciālistu vai nesen nodibinājuši savu uzņēmumu. Būtiskākais vadītāja arsenāls 2 dienu treniņā – no izaicinājumiem vadītāja lomā, personības iezīmēm un ierobežojumiem līdz līderībai, emocionālajai inteliģencei, konfliktu risināšanai, motivācijai.
16 stundas
499.00 +PVN
Tiešsaistē
11.oktobris, 2023 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
18.oktobris, 2023 (trešdien)
Darījumu sarunas | iebildumi un argumenti
Komercizglītības centrs | KIC
Rets kurss viena no Latvijas visaugstāk vērtēto treneru - Agra Gravas vadībā. Unikāla pieeja darījumu sarunu aspektu izprašanai kopā ar biznesa psihoterapeitu. Kurss sniedz gan izpratni, gan “bruņojumu” un metodiku veiksmīgai sarunu vadīšanai un iebildumu pārvarēšanai. No attiecību veidošanas līdz "jocīgajiem argumentiem" un "tukšajiem iebildumiem" un to, "kā nešaut sev kājā darījumu sarunās".
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
19.oktobris, 2023 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
2.novembris, 2023 (ceturtdien)
Train the Trainer | Iekšējo mācību programmu veidošana un vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Vai katrs pieredzējis darbinieks var apmācīt citus uzņēmuma darbiniekus? Cik prasmīgam mācību plānošanā un zinošam par pieaugušo mācīšanās specifiku ir jābūt iekšējam trenerim? Programma sniegs praktiskas un interaktīvas metodes un instrumentus mācību vadīšanai klātienes formātā, attīstīs dalībnieku pasniegšanas kompetences un pārliecību par sevi kā treneri.
16 stundas
499.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?