triviums-apmaciba-kursi-maija-dobele-izdegsana
TRIVIUMS
59.00 +PVN
3 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Izdegšana darbavietā – 21.gs slimība. Cēloņi un risinājumi
3 stundas
Klātienē
59.00 +PVN

Izdegšana darbavietā ir kļuvusi par fenomenu ar ievērojamu globālu nozīmi, tāpēc tai jāpievērš īpaša nozīme, domājot gan par darbinieku emocionālo labbūtību, gan organizācijas funkcionēšanu. Tā kā izdegšana ir emocionāla, fiziska un psiholoģiska izsīkuma stāvoklis, ko izraisa pārmērīgs un ilgstošs stress, tā ir ne tikai indivīda psihiskās, fiziskās veselības un dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors, bet arī sociāls fenomens, kas būtiski ietekmē darba efektivitāti.

Kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem, kad  izdegšanas sindroms ticis identificēts, tas kļuvis svarīgs faktors gan klīniskajā vidē, gan arī personālvadības, biznesa efektivitātes u. c. aspektos.

Jaunākie statistikas dati pēc Benu aptiekas Veselības monitoringa Latvijā liecina, ka vairāk nekā puse (58%) iedzīvotāju saskaras ar izdegšanas pazīmēm, kas liek domāt, ka izdegšanu izjūt arvien vairāk strādājošo, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, pieredzes vai amata.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas, praktiskas iemaņas un ikdienā pielietojamas metodes stresa pārvarēšanas un profesionālās izdegšanas riska samazināšanai darbavietā. Veicināt emocionālo labbūtību un apzināt iekšējos resursus, lai ilgtermiņā uzlabotu indivīda dzīves kvalitāti.

Ieguvumi

 • Jaunu zināšanu, praktisku iemaņu apguve. Efektīvu, ikdienā praktiski pielietojamu metožu izmēģināšana emocionālās labbūtības veicināšanai fiziskā, emocionālā un psiholoģiskā kontekstā.
 • Psihoemocionālā riska jeb stresa situāciju atpazīšana, novēršana vai samazināšana. Darbinieku iekšējo resursu (spēju, iemaņu, prasmju) pilnveidošana situācijās, kurās var palīdzēt tikt galā ar stresu.
 • Izpratne par izdegšanas riska faktoriem, pazīmēm un sekām, to ietekmi gan uz darbinieku emocionālo labbūtību, gan organizācijas funkcionēšanu, un to savstarpējā mijiedarbība.
 • Darba vides faktoru apzināšana, kas veicina izdegšanu. Izdegšana COVID-19 pandēmijas kontekstā.
 • Sevis iepazīšana, savu vajadzību noteikšana, iekšējo resursu apzināšanās. Līdzsvars starp darba un privāto dzīvi.
 • “Izdegšanas aptaujas” aizpildīšana sava izdegšanas līmeņa noteikšanai.

Ilgums: 3 stundas

Darba metode: aktīva un iesaistoša darba forma. Nodarbībās iekļautas diskusijas un situāciju analīze, lomu spēles, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Mērķauditorija: ikvienam interesentam, kas vēlas izjust pozitīvo emociju ietekmi uz darba efektivitāti.

Programma

1. Emocionālā labbūtība – nozīme, definīcija un riski.

2. Izdegšanas definīcija un dalījums, galvenie jēdzieni, izdegšanas galvenie pētnieki.

3. Stresa un izdegšanas riska faktori.

4. Izdegšanas aptauja – praktisks uzdevums ar rezultātu pārrunāšanu.

5. Statistika Latvijā.

6. Izdegšana COVID-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ.

7. Izdegšanas emocionālās, fiziskās, kognitīvās pazīmes un sekas.

8. Izdegšanas riska samazināšana, izmantojot praktiskus uzdevumus:

 • fizioloģisko vajadzību apmierināšana – miegs, ēdiens;
 • efektīva darba laika un uzdevumu plānošana;
 • darba, ģimenes, draugu, laika sev apvienošana;
 • rūpes par fizisko un emocionālo veselību;
 • relaksācijas tehnikas.

9. Dalīšanās ar prieka gūšanas paņēmieniem – īsa aptauja.

10. Atgriezeniskā saite ar ieguvumiem – īsa aptauja.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga. Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.   

Lektore: Maija Dobele 

Klīniskā un veselības psiholoģe, vadītāju kompetenču novērtēšanas jaunākā projektu vadītāja, konsultante.

Ieguvusi profesionālo maģistra un bakalaura grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē.

Šobrīd ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un savas privātprakses klīniskā un veselības psiholoģe. Vada lekcijas par izdegšanu darbavietā. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas izglītības psiholoģe. Prakse.lv interaktīvo forumteātra nodarbību vadītāja un psihologa Edmunda Vanaga asistente.

Sadarbību ar TRIVIUMS uzsākusi 2018. gadā. Vada kompetenču novērtēšanas un attīstības projektus, sniedz atgriezenisko saiti pēc 360 grādu novērtēšanas latviešu, angļu un krievu valodā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Tiešsaistē
27.marts, 2023 (pirmdien)
6 būtiskas rīcības komandu vadītājiem
FranklinCovey Latvia
Palīdzi vadītājiem gūt panākumus savā lomā, attīstot prasmes, kas ir fundamentālas efektīvai komandas vadībai. Šis treniņš ir ideāli piemērots gan jaunajiem vadītājiem, kuri vēlas veikt veiksmīgu pāreju no rezultātu sasniegšanas individuālā līmenī uz efektīvu komandas vadīšanu, gan arī jau pieredzējušiem vadītājiem, kuri meklē praktiskus un pārbaudītus padomus, kā efektīvi vadīt savas komandas.
9 stundas
440.00 +PVN
Klātienē
18.maijs, 2023 (ceturtdien)
Līderības prasmju attīstības programma
TRIVIUMS
Kurss visu līmeņu vadītājiem, speciālistiem, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences.
12 stundas
420.00 +PVN
Klātienē
20.aprīlis, 2023 (ceturtdien)
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
TRIVIUMS
Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors. Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.
2 stundas
110.00 +PVN
Tiešsaistē
13.marts, 2023 (pirmdien)
Galvassāpes: mīti un patiesības
TRIVIUMS
Šķiet, ka lielākajai daļai cilvēku kaut reizi dzīvē ir sāpējusi galva. Pēc jaunākajiem Latvijas iedzīvotāju paraduma pētījuma datiem 45% cilvēku ir sūdzības par galvassāpēm dažādu iemeslu dēļ. Daļai cilvēku galvassāpes mēdz būt pat tik spēcīgas, ka īslaicīgi rada darba nespēju un kopumā ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti. Vienas no pasaulē biežāk sastopamajām galvassāpēm ir migrēna.
1 stundas
50.00 +PVN
Klātienē
15.februāris, 2023 (trešdien)
Dizaina domāšana. JAUNUMS
TRIVIUMS
Dizaina domāšana ir ieguvusi milzīgu popularitāti pasaules veiksmīgāko uzņēmumu vidū. Google, Apple, Siemens, Lufthansa, General Eletric ir tikai daži no uzņēmumiem, kuri šo pieeju izmanto gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, gan iekšējo procesu uzlabošanai.
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
9.marts, 2023 (ceturtdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 30. septembra, 2023
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. decembra, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 26. februāra, 2021
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs (KIC)
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Pieteikšanās līdz: 31. marta, 2021
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs (KIC)
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Pieteikšanās līdz: 30. decembra, 2023
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Pieteikšanās līdz: 10. februāra, 2023
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?