triviums-apmaciba-kursi-maija-dobele-izdegsana
TRIVIUMS
59.00 +PVN
3 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Izdegšana darbavietā – 21.gs slimība. Cēloņi un risinājumi
3 stundas
Klātienē
59.00 +PVN

Izdegšana darbavietā ir kļuvusi par fenomenu ar ievērojamu globālu nozīmi, tāpēc tai jāpievērš īpaša nozīme, domājot gan par darbinieku emocionālo labbūtību, gan organizācijas funkcionēšanu. Tā kā izdegšana ir emocionāla, fiziska un psiholoģiska izsīkuma stāvoklis, ko izraisa pārmērīgs un ilgstošs stress, tā ir ne tikai indivīda psihiskās, fiziskās veselības un dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors, bet arī sociāls fenomens, kas būtiski ietekmē darba efektivitāti.

Kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem, kad  izdegšanas sindroms ticis identificēts, tas kļuvis svarīgs faktors gan klīniskajā vidē, gan arī personālvadības, biznesa efektivitātes u. c. aspektos.

Jaunākie statistikas dati pēc Benu aptiekas Veselības monitoringa Latvijā liecina, ka vairāk nekā puse (58%) iedzīvotāju saskaras ar izdegšanas pazīmēm, kas liek domāt, ka izdegšanu izjūt arvien vairāk strādājošo, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, pieredzes vai amata.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas, praktiskas iemaņas un ikdienā pielietojamas metodes stresa pārvarēšanas un profesionālās izdegšanas riska samazināšanai darbavietā. Veicināt emocionālo labbūtību un apzināt iekšējos resursus, lai ilgtermiņā uzlabotu indivīda dzīves kvalitāti.

Ieguvumi

 • Jaunu zināšanu, praktisku iemaņu apguve. Efektīvu, ikdienā praktiski pielietojamu metožu izmēģināšana emocionālās labbūtības veicināšanai fiziskā, emocionālā un psiholoģiskā kontekstā.
 • Psihoemocionālā riska jeb stresa situāciju atpazīšana, novēršana vai samazināšana. Darbinieku iekšējo resursu (spēju, iemaņu, prasmju) pilnveidošana situācijās, kurās var palīdzēt tikt galā ar stresu.
 • Izpratne par izdegšanas riska faktoriem, pazīmēm un sekām, to ietekmi gan uz darbinieku emocionālo labbūtību, gan organizācijas funkcionēšanu, un to savstarpējā mijiedarbība.
 • Darba vides faktoru apzināšana, kas veicina izdegšanu. Izdegšana COVID-19 pandēmijas kontekstā.
 • Sevis iepazīšana, savu vajadzību noteikšana, iekšējo resursu apzināšanās. Līdzsvars starp darba un privāto dzīvi.
 • “Izdegšanas aptaujas” aizpildīšana sava izdegšanas līmeņa noteikšanai.

Ilgums: 3 stundas

Darba metode: aktīva un iesaistoša darba forma. Nodarbībās iekļautas diskusijas un situāciju analīze, lomu spēles, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Mērķauditorija: ikvienam interesentam, kas vēlas izjust pozitīvo emociju ietekmi uz darba efektivitāti.

Programma

1. Emocionālā labbūtība – nozīme, definīcija un riski.

2. Izdegšanas definīcija un dalījums, galvenie jēdzieni, izdegšanas galvenie pētnieki.

3. Stresa un izdegšanas riska faktori.

4. Izdegšanas aptauja – praktisks uzdevums ar rezultātu pārrunāšanu.

5. Statistika Latvijā.

6. Izdegšana COVID-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ.

7. Izdegšanas emocionālās, fiziskās, kognitīvās pazīmes un sekas.

8. Izdegšanas riska samazināšana, izmantojot praktiskus uzdevumus:

 • fizioloģisko vajadzību apmierināšana – miegs, ēdiens;
 • efektīva darba laika un uzdevumu plānošana;
 • darba, ģimenes, draugu, laika sev apvienošana;
 • rūpes par fizisko un emocionālo veselību;
 • relaksācijas tehnikas.

9. Dalīšanās ar prieka gūšanas paņēmieniem – īsa aptauja.

10. Atgriezeniskā saite ar ieguvumiem – īsa aptauja.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga. Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.   

Lektore: Maija Dobele 

Klīniskā un veselības psiholoģe, vadītāju kompetenču novērtēšanas jaunākā projektu vadītāja, konsultante.

Ieguvusi profesionālo maģistra un bakalaura grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē.

Šobrīd ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un savas privātprakses klīniskā un veselības psiholoģe. Vada lekcijas par izdegšanu darbavietā. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas izglītības psiholoģe. Prakse.lv interaktīvo forumteātra nodarbību vadītāja un psihologa Edmunda Vanaga asistente.

Sadarbību ar TRIVIUMS uzsākusi 2018. gadā. Vada kompetenču novērtēšanas un attīstības projektus, sniedz atgriezenisko saiti pēc 360 grādu novērtēšanas latviešu, angļu un krievu valodā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
26.septembris, 2023 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Klātienē
28.septembris, 2023 (ceturtdien)
Projektu vadīšanas pamati
Komercizglītības centrs | KIC
Iesaki savam projektu vadītājam! Projektu vadības esence ikdienas efektivitātei jeb pieprasītākais projektu vadības pamatu kurss – no projekta definēšanas līdz riskiem līdz projektu vadītāja kompetencēm – reāli piemēri, pieredze un prakse.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
3.oktobris, 2023 (otrdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
4.oktobris, 2023 (trešdien)
Vadītājs un vadītprasme
Komercizglītības centrs | KIC
Latvijā pieprasītākais vadītprasmju pamatu kurss. Svarīgākais, kas jāzina jaunam vadītājam, vadītājam, kas pa tādu kļuvis parādot sevi kā izcilu speciālistu vai nesen nodibinājuši savu uzņēmumu. Būtiskākais vadītāja arsenāls 2 dienu treniņā – no izaicinājumiem vadītāja lomā, personības iezīmēm un ierobežojumiem līdz līderībai, emocionālajai inteliģencei, konfliktu risināšanai, motivācijai.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.oktobris, 2023 (otrdien)
Projektu vadīšanas meistarklase | Sagatavošanās IPMA sertifikācijai
Komercizglītības centrs | KIC
Izcila pieredze kopā ar pasaules klases projektu vadības ekspertu Ivaru Ruņģi. Intensīvs 5 dienu triecienkurss projektu vadībā, kas pieredzējušiem projektu vadītājiem ļaus pāriet nākamajā profesionalitātes līmenī, kā arī sagatavoties starptautiskajai IPMA sertifikācijai. No projektu vadības aspektiem, riskiem, organizācijas reālajā praksē līdz kompetenču stiprināšanai praktiķa vadībā.
40 stundas
1,380.00 +PVN
Tiešsaistē
11.oktobris, 2023 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?