Komercizglītības centrs (KIC)
439.00 +PVN
16 stundas
Attālināti
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs (KIC)
+371 67 24 05 62
Emocionālā inteliģence un stresa vadība
16 stundas
Attālināti
439.00 +PVN

Vienas no pēdējās piecgades visvairāk aktualizētajām tēmām – spēja vadīt savas un citu emocijas un rūpēties par savu emocionālo līdzsvaru guvušas ietekmi tieši biznesa mācību kontekstā kā obligātais komplekts jebkura vadītāja kompetenču sarakstā. 2 dienu treniņš pie, iespējams, Latvijā emocionāli inteliģentākā cilvēka, praktizējošas sistēmiskās psihoterapeites Andrijas Likovas dos nepieciešamās zināšanas, lai vadītu savas emocijas gudri, komunicētu inteliģenti un rūpētos par savu un komandas miera līdzvaru.

Mācību laikā varēsiet:

 • Paaugstināt savu individuālo stresa noturību, paplašināt izpratni par emociju vadību, veicināt psihohigiēnu (ikdienas rūpes par psihi).
 • Spēsiet atpazīt, apstrādāt, izprast, pašregulēt savas un citu cilvēku emocijas (emocionālā inteliģence). Strādāsim, ar personīgi aktuālo sociālo prasmju pilnveidošanu no grūtībām uz iespējām un personīgo emocionālo resursu izvērtēšanu un attīstīšanu, rūpējoties par psihohigiēnu.

IEGUVUMI

 • Iedvesma apzināties un izmantot praktiski apgūtās emocionālās inteliģences prasmes un psihohigiēnas metodes ikdienas darbā. Izpratne par emociju vadību un emocionālās inteliģences saturu un izpausmes iespējām komunikācijas procesā.
 • Praktiska iespēja ieraudzīt sevi no malas atšķirīgās komunikāciju lomās un izpausmēs ar praktiska treniņa palīdzību.
 • Dalībnieki izpratīs sava stresa cēloņus, savas reakcijas uz šiem cēloņiem un spēs labāk vadīt emocionālās un fiziskās reakcijas.
 • Ilgtermiņā, pielietojot praksē nodarbībā iegūtās zināšanas,palielināsies dalībnieku labsajūta un produktivitāte ikdienā.

MĀCĪBU METODES

 • Sarunas metode – diskusija grupā, informācijas sniegšana, individuāli un divu vai trīs cilvēku grupās veicami praktiskie vingrinājumi.
 • Novērojuma metode – video fragmentu analīze. Pašrefleksija.
 • Atgriezeniskā saikne no kolēģiem un pasniedzējas. Grupā tiks apgūta pozitīvas atgriezeniskās saites nozīme no kolēģiem, lai mazinātu stresa izraisītās sekas un veicinātu psiholoģisko labsajūtu darbavietā, rūpēs par psihohigiēnu.

PROGRAMMA

Mācību mērķi:

 •      Spēt atpazīt, apstrādāt, izprast, pašregulēt savas un citu cilvēku emocijas, jūtas.
 •      Personīgi aktuālo sociālo prasmju pilnveidošana no grūtībām uz iespējām.
 •      Klātbūtnes efektivitātes attīstīšana, personīgo resursu izvērtēšana.

Mācību saturs

1. DIENA

 • Iepazīšanās. Gaidu, bažu, vajadzību un vērtību noskaidrošana.
 • Emocionālās inteliģences pazīmes. Kas ir emocionālais intelekts? Kā to atpazīt sevī un citos? Kā vadīt emocijas saskarsmē ar intelektuāli attīstītu cilvēku, kurš ir emocionāli atturīgs? Kā vadīt savas un otra emocijas, ja komunikācijas partneris ir emocionāli pārsātināts?
 • Emocionālās inteliģences prasmju attīstīšana. Dažādi praktiski uzdevumi un treniņi, lai veicinātu personīgo izpratni par savu emociju, domu un rīcības saskanību dažādās saskarsmes situācijās kā sadarbības partnerim, nevis konkurentam. Video fragmentu  analīze caur resursiem un pozitīvu mijiedarbību.
 • Izpratne par emocionālās sfēras nozīmi un ietekmi, veidojot kontaktmomentus. Pēc kādām pazīmēm cilvēki saprot, kad klātbūtne ir dabiski veidota, kā tas ietekmē turpmākos kontaktmomentus ilgtermiņa attiecībās un pēc kā iespējams spriest par cilvēka attīstīto emocionālo intelektu. Kādas tendences aktuālas šobrīd pasaulē, kādēļ emocionālās inteliģences attīstība šobrīd ir tik populāra?
 • 7 pamatelementu attīstīšana pozitīvas komunikācijas stiprināšanā. Treniņš klātienē un saistība ar patstāvīgo mājas darbu 2. mācību dienai.

Patstāvīgais darbs mājās: Katrs dalībnieks pēc pirmās mācību dienas uzraksta, kādas 3 sociālās prasmes un to elementus noteikti turpmāk izmantos ikdienā savā darba dzīvē.

2 DIENA:

 • Video treniņš. Praktiski sociālo prasmju uzdevumi, kuru laikā iespējams apzināti trenēt dalībnieka aktuālo saskarsmes attīstības vajadzību. Mācību dalībnieku labsajūtas treniņš caur pozitīvu mācību satura apguvi un resursiem, akcentē apmierinātības izjūtu, fokusējoties uz to, kas izdodas, stiprajām personības daļām un resursiem. Uzdevumi par labestīgu sejas vaibstu nozīmi komunikācijā, spoguļneironi un to nozīme saskarsmē, būt attīstības noskaņojumā visu praktisko apmācības laiku.
 • Pozitīvā gaisotnē darbs ar personīgajiem komunikācijas resursiem. Prasmes izveidot labvēlīgu attiecību musturi trenēšana. Video analīze – kā es domāju par to, kā komunicēju un kā es realitātē izskatos un izklausos no malas. Piedaloties katram mācību dalībniekam. ir iespēja ieraudzīt, dzirdēt un strādāt ar savām vajadzīgajām saskarsmes prasmēm un mācīties no citiem dalībniekiem.
 • Mācību laikā trenēto prasmju kopsavilkuma analīze un praktisks uzdevums. Video interakciju analīze.
 • Atgriezeniskā saikne par mācību ieguvumiem, vajadzībām un turpmākām gaidām.

ATSAUKSMES PAR TRENERI

 • Ļoti profesionāla! Izcili!
 • Vienkārša pasniegšanas valoda, bez profesionāliem terminiem. Informācija, kas nepieciešams, lai komforti justos tikšanās laikā.
 • Profesionāle, ar dziļu empātiju, ļoti labi sagatavojusies semināram – ne tikai satura ziņā, bet arī laicīgi iekārtota telpa, izdales materiāli, IT u.c. produktīvam darbam nepieciešamais.
 • Esmu ļoti apmierināta ar kursiem, labprāt klausītos vēl kādu kursu (jebkādu) pie šīs pasniedzējas.
 • Pašas pasniedzējas personība, kas demonstrēja cieņpilnu attieksmi pret semināra dalībniekiem un vienlaikus turēja augstu savu pašcieņu, labs paraugs, kā labvēlīgā gaisotnē cilvēki var uzklausīt profesionālus padomus un zināšanas, kā arī var viens no otra mācīties.
 • Ieguvu iespēju paskatīties pašai uz sevi, savām emocijām un tās izpausmēm no malas. Palīdzēja nedaudz sakārtot domas pa plauktiņiem – saredzēt cēloņus aiz stresa.
 • Lektore salīdzinoši īsā kursā spēja profesionāli sniegt ieskatu kursa tēmā (manuprāt, izceļot būtiskāko). Spēja ieinteresēt par tēmu (radīja vēlmi papildu izzināt patstāvīgi vai citu kursu ietvaros padziļinātāk šo tēmu). Iegūtās zināšanas noderēs gan darbā, gan ikdienā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Tiešsaistē
27.marts, 2023 (pirmdien)
6 būtiskas rīcības komandu vadītājiem
FranklinCovey Latvia
Palīdzi vadītājiem gūt panākumus savā lomā, attīstot prasmes, kas ir fundamentālas efektīvai komandas vadībai. Šis treniņš ir ideāli piemērots gan jaunajiem vadītājiem, kuri vēlas veikt veiksmīgu pāreju no rezultātu sasniegšanas individuālā līmenī uz efektīvu komandas vadīšanu, gan arī jau pieredzējušiem vadītājiem, kuri meklē praktiskus un pārbaudītus padomus, kā efektīvi vadīt savas komandas.
9 stundas
440.00 +PVN
Klātienē
18.maijs, 2023 (ceturtdien)
Līderības prasmju attīstības programma
TRIVIUMS
Kurss visu līmeņu vadītājiem, speciālistiem, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences.
12 stundas
420.00 +PVN
Klātienē
20.aprīlis, 2023 (ceturtdien)
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
TRIVIUMS
Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors. Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.
2 stundas
110.00 +PVN
Tiešsaistē
13.marts, 2023 (pirmdien)
Galvassāpes: mīti un patiesības
TRIVIUMS
Šķiet, ka lielākajai daļai cilvēku kaut reizi dzīvē ir sāpējusi galva. Pēc jaunākajiem Latvijas iedzīvotāju paraduma pētījuma datiem 45% cilvēku ir sūdzības par galvassāpēm dažādu iemeslu dēļ. Daļai cilvēku galvassāpes mēdz būt pat tik spēcīgas, ka īslaicīgi rada darba nespēju un kopumā ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti. Vienas no pasaulē biežāk sastopamajām galvassāpēm ir migrēna.
1 stundas
50.00 +PVN
Klātienē
15.februāris, 2023 (trešdien)
Dizaina domāšana. JAUNUMS
TRIVIUMS
Dizaina domāšana ir ieguvusi milzīgu popularitāti pasaules veiksmīgāko uzņēmumu vidū. Google, Apple, Siemens, Lufthansa, General Eletric ir tikai daži no uzņēmumiem, kuri šo pieeju izmanto gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, gan iekšējo procesu uzlabošanai.
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
9.marts, 2023 (ceturtdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 30. septembra, 2023
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. decembra, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 26. februāra, 2021
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs (KIC)
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Pieteikšanās līdz: 31. marta, 2021
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs (KIC)
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Pieteikšanās līdz: 30. decembra, 2023
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Pieteikšanās līdz: 10. februāra, 2023
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?