dizaina_domasana
Komercizglītības centrs
449.00 +PVN
12 stundas
Tiešsaistē
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs
+371 67 24 05 62
Dizaina domāšana biznesam
12 stundas
Tiešsaistē
449.00 +PVN

Dizaina domāšana ir universāla pieeja ar plašu pielietošanas potenciālu jaunu un uzlabotu risinājumu meklēšanā. Divu dienu praktiskā treniņā saņemsiet rīku komplektu un iemaņas, lai organizētu procesus un izmantotu metodes, kas stiprina neierobežotu radošumu, vienlaikus radot konstruktīvi racionālus rezultātus. Process dod neskaitāmas iespējas vairot idejas un pieejamo izvēļu loku, un tajā pašā laikā arī piespiež apzināto izvēļu loku sašaurināt līdz biznesam racionālākajai izvēlei.

Dizaina domāšana vienlaicīgi ir gan instrumentu komplekts, gan arī domāšanas veids, kas manifestē jaunas vērtības radīšanu. Šīs filozofijas centrā atrodas cilvēks un vērtība, kas ļauj arī biznesa kontekstā vairot pievienoto vērtību. Tikai vērtība lietotājiem ir izšķirošais kritērijs, kas noteiks produkta vai pakalpojuma dzīvotspēju. Tāpat tieši pievienotā vērtība procesa dalībniekiem ir tas panākumu faktors, kas atvieglos jebkuru izmaiņu ieviešanas ciklu.

Dizaina domāšana tiek pielietota jaunu produktu izstrādē, produktu uzlabošanā, uzņēmuma procesu uzlabošanā, kā arī komandas saliedēšanā.

MĒRĶAUDITORIJA

Profesionāļi, kas vēlas izmēģināt un izprast pasaulē augstu novērtētu metodi, lai uzlabotu un izstrādātu jaunus produktus, procesus, kā arī meklētu jaunas, radošas pieejas esošo problēmu risināšanai.

PROGRAMMA

 • Dizaina domāšanas filozofija
 • Dizaina domāšanas būtiskākie jēdzieni, to nozīme
 • Problēmas identificēšanas aktivitātes
 • Dizaina domāšanas procesa pārskats: 8 dizaina domāšanas procesa soļi
 • Praktiskie uzdevumi katrā no dizaina domāšanas posmiem
 • Stāstu stāstīšanas nozīme un iesaiste dizaina domāšanā

IEGUVUMI

Ieguvumi uzņēmumam:

 • Izaugsme un jaunas iespējas
 • Pozīcijas nostiprināšana
 • Saiknes ar klientu stiprināšana
 • Iekšējo uzņēmuma saišu stiprināšana
 • Jaunas vērtības radīšana
 • Jaunas nišas atklāšana
 • Jauna tirgus izveidošana

Ieguvumi risinājumam:

 • Cilvēku un vajadzību centrēta uzmanība
 • Ieguvumu un vajadzību izpratne
 • Patiesas vērtības iesakņošanās lēmumu pieņemšanā 
 • Neierobežotas iespējas caur radošo potenciālu
 • Skaidri racionālie un biznesa orientēti kritēriji
 • Nepārtraukta atgriezeniskā saite 

Ieguvumi dalībniekiem:

 • Iesaiste
 • Radošums
 • Izgudrojumi
 • Motivācija

MĀCĪBU PROCESS:

Piedaloties šajā kursā, dalībnieki varēs iepazīties un labāk izprast dizaina domāšanas filozofiju un būtiskākos jēdzienus, kā arī dizaina domāšanas procesus un tā soļus. Kursa praktisko aktivitāšu ietvaros dalībnieki piedalīsies simulētā dizaina domāšanas procesā, risinot izvēlēto problēmu.

Pēc kursa beigām dalībniekiem būs ieskats un praktiska pieredze dizaina domāšanas procesā.

ATSAUKSMES

 • Zanes pieredze lielu IT uzņēmumu vadības pozīcijās un praktiskie piemēri iedod kopēju pārliecību, ka tas radošums, kas parādās metodēs, fantastiski iet kopā ar rezultātos orientētu pieeju. Tas ir tas, ko meklēju!
 • Aktīva, atvērta un uz dalībnieku vajadzībām orientēta trenere. Enerģija plūst no visām pusēm ????
 • Izskaidroja man fantastisku, plaši pielietojamu rīku, ka līdz šim bijis tikai trendīgs vārds, bet nu ir ikdienas elements.
 • Iesaku! Vienkārši, skaidri un pielietojami!

Trenere: Zane Segruma

Pieredze: Ekspertei ir vairāk kā 20 gadu pieredze IT industrijā, kur prakse gūta projektu un servisu vadības lomās. Pēdējo gadu pieredze un darbības joma saistās ar Agile metožu ieviešanu, pārmaiņu vadību, kā arī izaugsmes stratēģijas realizēšanu uzņēmumā Accenture Latvia. Dizaina domāšana un vērtības orientētu pakalpojumu ieviešana globālā mērogā ir neatņemama sastāvdaļa darbam, ko Zane ir organizējusi. 

Izglītība: Maģistra grāds vadībzinībās (EMBA,  Rīgas Ekonomikas augstskola), bakalaura grāds datorzinātnē (Latvijas Universitāte). Sertificēta Agile speciāliste: Certified Product Ower, Certified Scrum Master, Certified Agile Leadership I, Certified SAF5 Program Consultant. Sertificēta Dizaina domāšanas speciāliste: Advanced Design Thinking Certificate by IDEO U.

Pieeja: Savā pieredzē neskaitāmas reizes bijusi lieciniece lieliskām iniciatīvām un idejām, kas tā arī nav spējušas sasniegt savu potenciālu tādēļ, ka ir sekojušas nepareiziem mērķiem un izejot no vērtību ierobežojošiem vadmotīviem. Tajā pašā laikā arvien biežāk dzirdam par pārsteidzošām idejām un projektiem, kas atrod savu vietu tirgū un skaidri spēj definēt vērtību, ko tās rada klientiem. “Uzskatu, ka vērtības noteikšana un nepārtraukta validācija ir galvenais, kam ir jāpievērš uzmanība jebkurā izmaiņu procesā!”

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?