darbinieku_sniegums
Komercizglītības centrs
225.00 +PVN
6 stundas
Tiešsaistē
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs
+371 67 24 05 62
Darba snieguma vadīšana un attīstīšana ikdienā
6 stundas
Tiešsaistē
225.00 +PVN

Komandas/ struktūrvienības vadītāja galvenais uzdevums ir vadīt darbinieku darba sniegumu un sasniegumus ik dienu, lai tā rezultātā piepildītos visas organizācijas ieceres. Pārsteidzoši daudz vadītāju vēl joprojām labprātāk izvēlas “vadīt” procesus un iegrimt ikdienas operatīvos darbos, atstājot attīstības sarunas ar darbiniekiem kā atsevišķu kampaņveida pasākumu reizi gadā. Strauji mainīgajā un prasīgajā biznesa vidē darbinieku efektivitāte, iesaiste un labsajūta ir kritiski svarīgs resurss organizācijas veiksmes stāstam. Regulāras sarunas par darba sniegumu un veidiem, kā to attīstīt, stiprina šo resursu. Darbinieki aug caur to, ko viņi dara un piedzīvo.

Mērķauditorija:

vadītāji, kuri vēlas attīstīt darbiniekus caur darba snieguma attīstības sarunām ikdienā.

PROGRAMMA

Darba snieguma attīstības vadīšana.

 • Darba snieguma attīstības būtība un jēga, tendences dažādās biznesa jomās un amatu lomās.
 • Sagaidāmais rezultāts, ja darbinieki piedzīvo labu darba snieguma vadīšanu.
 • Iespējamās grūtības attīstības sarunās, vadītāja personīgās barjeras un atvērtība darīt/mēģināt.

Darba snieguma attīstības sarunas kā laba vadīšanas prakse.

 • Prasme novērot un analizēt darbinieka sniegumu un darba rezultātus atbilstoši viņu pieredzei un kompetencei.
 • Uz sasniegumiem orientēta, godīga un precīza attīstības sarunas vadīšana.
 • Kompetenču pilnveides un nākotnes attīstības plānošana, prasme runāt par to.

Vadītāja personība un nepieciešamās kompetences labai darbinieku snieguma vadīšanas praksei.

Mācību process

Mācības notiek interaktīvā attālinātā kursa formātā un tiek dalītas divās pēcpusdienās pēc attālinātā formāta labās prakses.

Mācībās vadītāji:

 • tiks aicināti apgūt labas darba snieguma attīstības sarunas pamatprincipus,
 • trenēs prasmi analizēt konkrēta darbinieka sniegumu un iespējamos individuālo sarunu scenārijus (ar dažādām pieejām),
 • plānos risinājumus darbinieka snieguma pilnveidei.

Dalībnieku atsauksmes

 • Ļoti labs kurss, praktiski, skaidri, par tēmu. Ļoti strukturēti un vienkārši par sarežģīto.
 • Klausoties kursu vadītājos, man ir svarīgi just, ka stāstītais nāk no pārbaudītas prakses, nevis no grāmatām. Priecājos, ka šis kurss bija piepildīts ar pieredzes stāstiem un piemēriem no dzīves 🙂 Paldies!
 • Labi saplānota un saturiski viegli uztverama prezentācija kā jau pedagoģijas meistaram, labs komunikācijas stils, tiek izceltas svarīgākās lietas un labi papildināts ar vērtīgām niansēm.
 • Ļoti pozitīvi, ļoti noderīgi augstākā līmeņa vadītājiem.
 • Ļoti patīkama pasniedzēja.
 • Apstiprināju kā labu to veidu, kādā esmu personīgi plānojis progresēt un papildu tam ieguvu zināšanas par to, ko noteikti vajag uzlabot, atliek tikai pielāgot uzņēmuma iekšējām vajadzībām un ieviest.
 • Ļoti patīkami dzirdēt reālus piemērus no dzīves.
 • Nebija viss kā pilnīgs jaunums, bet tas arī labi, jo šis kurss man palīdzēja salikt pa plauktiem to, kas šobrīd tiek praktizēts. Noteikti izmantošu iedoto shēmu lielajām gada pārrunām un centīšos kursā iegūtās atziņas aiznest saviem kolēģiem.
 • Jauns skatījums un idejas aktuālai tēmai.
 • Struktūra un forma darbinieku snieguma attīstīšanai; praktiski piemēri un labā prakse atzinībām un kritikai.
 • Kompetence, pasniegšanas stils un spēja turēt auditoriju – ļoti patika.
 • Praktiski, dzīvi un garšīgi!

Lektore: Sandra Lāce

Viena no pieredzējušākajām HR vides personībām.  

Pieredze personāla vadībā un darbinieku attīstībā kopš 1998. gada. Strādājusi vadošos amatos uzņēmumos Komercizglītības centrs, Hansabanka, DnB NORD Banka, ilgus gadus bijusi Swedbank Akadēmijas vadītāja Baltijā.

Konsultējusi un izstrādājusi attīstības risinājumus uzņēmumiem Latvijas Banka, Datakom, Rīgas siltums, LMT Retail & Logistics, CSDD, Bigbank, Firma L4, Tenax grupa, Valsts kanceleja, Palink, Sadales Tīkls, Latvijas Valsts Meži, Fight Consulting Group Ltd. u.c.

KIC augstākā līmeņa vadītāju programmas Biznesa Meistarklase trenere tēmā: Izaicinājumi personāla vadībā.

Izglītība:

 • Sertificēta supervizore (Tallinas Universitāte sadarbībā ar Institut fur Supervision Organisation Kommunikation (Vācija)).
 • Kognitīvi biheivorālās terapijas (KBT) psihoterapeite (Latvijas KBT asociācija sadarbībā ar  ODYSSEA International CBT Institute (Čehija)).
 • Augstākā izglītība matemātikā (LU) un profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (LU).
 • Ieguvusi sertifikātu finanšu uzņēmuma personāla vadītāju mācībās Luksemburgā.
 • Latvijas Pieaugušo Izglītības apvienībā ieguvusi sertifikātu par profesionālo kompetenci pieaugušo izglītības pasniedzēja specialitātē.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
28.septembris, 2023 (ceturtdien)
Projektu vadīšanas pamati
Komercizglītības centrs | KIC
Iesaki savam projektu vadītājam! Projektu vadības esence ikdienas efektivitātei jeb pieprasītākais projektu vadības pamatu kurss – no projekta definēšanas līdz riskiem līdz projektu vadītāja kompetencēm – reāli piemēri, pieredze un prakse.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
4.oktobris, 2023 (trešdien)
Vadītājs un vadītprasme
Komercizglītības centrs | KIC
Latvijā pieprasītākais vadītprasmju pamatu kurss. Svarīgākais, kas jāzina jaunam vadītājam, vadītājam, kas pa tādu kļuvis parādot sevi kā izcilu speciālistu vai nesen nodibinājuši savu uzņēmumu. Būtiskākais vadītāja arsenāls 2 dienu treniņā – no izaicinājumiem vadītāja lomā, personības iezīmēm un ierobežojumiem līdz līderībai, emocionālajai inteliģencei, konfliktu risināšanai, motivācijai.
16 stundas
499.00 +PVN
Tiešsaistē
11.oktobris, 2023 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
18.oktobris, 2023 (trešdien)
Darījumu sarunas | iebildumi un argumenti
Komercizglītības centrs | KIC
Rets kurss viena no Latvijas visaugstāk vērtēto treneru - Agra Gravas vadībā. Unikāla pieeja darījumu sarunu aspektu izprašanai kopā ar biznesa psihoterapeitu. Kurss sniedz gan izpratni, gan “bruņojumu” un metodiku veiksmīgai sarunu vadīšanai un iebildumu pārvarēšanai. No attiecību veidošanas līdz "jocīgajiem argumentiem" un "tukšajiem iebildumiem" un to, "kā nešaut sev kājā darījumu sarunās".
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
19.oktobris, 2023 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
2.novembris, 2023 (ceturtdien)
Train the Trainer | Iekšējo mācību programmu veidošana un vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Vai katrs pieredzējis darbinieks var apmācīt citus uzņēmuma darbiniekus? Cik prasmīgam mācību plānošanā un zinošam par pieaugušo mācīšanās specifiku ir jābūt iekšējam trenerim? Programma sniegs praktiskas un interaktīvas metodes un instrumentus mācību vadīšanai klātienes formātā, attīstīs dalībnieku pasniegšanas kompetences un pārliecību par sevi kā treneri.
16 stundas
499.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?