Prezentācijas prasmes biznesam

Nosūti pieteikumu un mēs Tevi informēsim par tuvāko plānoto norises datumu.

538.00 +PVN
16 stundas
Attālināti
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Komercizglītības centrs
Prezentācijas prasmes biznesam

“Treniņš pie pasaules līmeņa pasniedzējas” – tā to dēvē pieredzējušie – uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, runascilvēki, politiķi un speciālisti.

No stresa pārvarēšanas līdz video treniņam un atbildēm uz neērtiem jautājumiem – viss, ko vadītājam nepieciešams zināt un prast, lai publiski uzstātos. 

Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.

Unikāls publiskās uzstāšanās mākslas treniņš pārliecinošas biznesa prezentācijas radīšanai, kas apvieno ilggadējā praksē balstītus padomus un individuālu pieeju katram dalībniekam. Treneres sniegtās zināšanas tiek pielīdzinātas Oksfordas līmeņa treniņu ieguvumiem.

ATSAUKSMES PAR TRENERI:

 • “Izcila – pasaules līmeņa pasniedzēja. Māk savu darbu un labi aizrauj auditoriju!”
 • “Nenopietni par nopietno. “Piesiešanās” un izsišana no līdzsvara ar mērķi – izdabūt no mums labāko. Praktiskā un teorētiskā daļa – labā balansā!”
 • Izaicina, ievērojot robežas. Cieņa un reizē rūpes par katru semināra dalībnieku
 • Pirmo reizi redzu pasniedzēju, kas tik ļoti “strādā” ar apmācamajiem – katru sekundi līdz pēdējai minūtei
 • Enerģija, zināšanas un iedvesma ir tas, ko saņēmu šajā kursā
 • Patika, ka pasniedzēja stāstīja ar entuziasmu un prata rast interesi mūsos.
 • Aktīva, aizrauj ar savu enerģiju.
 • Pasniedzēja Ina ir “spridzeklis”. Praktiski parāda.
 • Pilns pārskats, kā pārliecinoši un izcili prezentēt + rīki.
 • Spēja pievērst uzmanību detaļām, paskatīties uz sevi no malas. “Izkāpt” no komforta zonas, pārbaudīt savus limitus.
 • Parādīja gaismu tuneļa galā, ka, sagatavojot “skeletu”, var izdzīvot dažādās dzīves situācijās.
 • Kolosāla enerģija no pasniedzējas. Profesionālis savā jomā! Patika! Esmu lepna par paveikto, sasniegto un jaunajiem mērķiem!
 • Interesanti, enerģiski, profesionāli.  Ļoti saistoša pedagoga personība.
 • Noteikti visaugstākās kvalitātes apmācības. Praktiskais darbs, piemēri, kā izlabot to, kas neizdodas. Rosināja uz izaicinājumu, apkopot savu pieredzi.
 • Pasniedzēja izcili parādīja mūsu kļūdas. Rīt jau sāksim savādāk savu dienu.
 • Ļoti, ļoti aizrauj dalībniekus un iesaista mācību procesā, tā, ka laiks paskrien nemanot! 100% vērtīgi!
 • Analizēja uzstāšanos auditorijas priekšā! Super! Daudz padomu, ko praktiski pielietot. Kā tikt galā ar stresu – vienkārši vingrinājumi.
 • Daudz vērtīgas informācijas, kas 100% palīdzēs publiskās uzstāšanās.
 • Pārliecība par savu varēšanu publiski uzstāties.
 • Ļoti, ļoti, ļoti, ļoti izcili!

MĒRĶAUDITORIJA:


• vadītāji;
• uzņēmuma “runas cilvēki”;
• visi tie, kam nepieciešams “pārdot idejas” gan sarunā, gan uzstājoties auditorijas priekšā.


IEGUVUMI NO SEMINĀRA:

 • Prasme radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, Jūsu personībai un biznesa mērķim atbilstošu prezentāciju.
 • Iemaņas, kā veidot viegli uztveramu un izteiksmīgu vēstījumu – stāstu.
 • “Uzskaņoti” runātāja meistarības instrumenti – balss un ķermenis.
 • Apgūti klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi.
 • Spēja meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.
 • Iespēja katram dalībniekam “būt uz skatuves”, saņemot individuālus ieteikumus un vingrinājumus nākotnes prezentāciju veiksmei.

SATURS:

 • Mērķtiecīga un pārliecinoša publiskā komunikācija
 • Informēšanas un pārliecināšanas līdzsvars
 • Publiskās uzstāšanās dinamika
 • Publiskās uzstāšanās plānošana
 • Kā klausītāju intereses sabalansēt ar biznesa mērķiem
 • Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlēties īsto?
 • Īss, viegli uztverams un iedvesmojošs vēstījums
 • Pirmās sekundes ”uz skatuves” – kontakta veidošana ar auditoriju
 • Pārliecināta, vēstījumu pastiprinoša ķermeņa valoda
 • Balss īpašā loma un tās efektīva izmantošana
 • Pārliecināts individuālais tēls – nozīmīgs faktors komunikācijas procesā
 • Vēstījums – stāsts. Tā scenārija veidošana
 • 10 pamatprincipi rezultatīvas un autentiskas prezentācijas veidošanā
 • Klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi
 • Individuālās prezentācijas. Video treniņš.
 • Individuālās prezentācijas. Jautājumi no auditorijas
 • Uzstāšanās analīze. Stiprās puses un ieteikumi prasmju pilnveidošanai
 • Kā atbildēt uz “grūtiem” jautājumiem un iebildumiem
 • 4 posmi atbildot uz jautājumiem
 • “Tiltiņa “ metodes izmantošana
 • „Komunikācijas sabotieri’’ – kā no tiem izvairīties
 • Stresa pārvarēšana un profilakse
 • Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri
 • Praktiski vingrinājumi un individuāli ieteikumi

Mācību metodes un process

Mācību metodes tiek izvēlētas tā, lai veicinātu visu dalībnieku aktīvu līdzdalību, pieredzes apmaiņu un izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu. Lai nodrošinātu individuālu pieeju, mācības notiek mazā grupā līdz 10 dalībniekiem. Metodikas pamatā ir pieaugušo mācību principi, tai skaitā:

 • individuāli un grupu vingrinājumi, diskusijas;
 • video treniņš, video ierakstu analīze, dažādu praktisku situāciju simulācija un analīze;
 • mājas darbs uz otro mācību dienu, kas veicina iemaņu nostiprināšanu.

Individuālās prezentācijas un to analīze ļauj apzināties savu publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidošanas iespējas, dod izpratni par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām, to izmantošanas iespējām uzstājoties publiski, gan arī ikdienas saskarsmē ar klientiem un kolēģiem.

Diskusijas, pasniedzējas un kursa dalībnieku komentāri par dažādu uzdevumu izpildi palīdz novērtēt savu praktisko iemaņu līmeni un gūt nozīmīgas atziņas par pilnveides iespējām. Mācību programmā praktiskie uzdevumi sastāda 60-70% no mācību laika.

Pieteikšanās

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Online komunikācija. Kā runāt trāpīgi?
TRIVIUMS apmācība
Tiešsaistē
14.jūnijs
Online komunikācija. Kā runāt trāpīgi?
TRIVIUMS apmācība
Attīstiet prasmi trāpīgi uzrunāt un noturēt auditorijas uzmanību online komunikācijā.
6 stundas
185.00 +PVN
Vēstījuma vizualizēšana
Master Training
Tiešsaistē
14.jūnijs
Vēstījuma vizualizēšana
Master Training
Cilvēki pārprot otra teikto, neierauga problēmu cēloņus, neredz darbību saistību un secību, radot milzumu problēmu paši sev un apkārtējiem. Kāpēc tā notiek? Viens no iemesliem – prakse komunikācijā izmantot runātu vai rakstītu vēstījumu.
8 stundas
170.00 +PVN
Stāstniecība (Storytelling)
Master Training
Tiešsaistē
23.jūlijs
Stāstniecība (Storytelling)
Master Training
Kā katru ziņu pasniegt un pamatot kārtējam lēnīgi analizējošam pretimnācējam?
8 stundas
195.00 +PVN