Noliktavas procesu optimizācija
Komercizglītības centrs
400.00 +PVN
12 stundas
Attālināti
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Noliktavas procesu optimizācija

Kā labāk izprast un uzlabot loģistikas procesus noliktavā? Kā optimizēt noliktavas darbu, veiksmīgāk organizēt preču plūsmu, plānot noliktavas izkārtojumu, ievērojot praktiskus LEAN un citus efektivitātes uzlabošanas principus, uzzināsiet praktiskā divu dienu kursā ar ražošanas vadības ekspertu, kam ir vairāk kā 10 gadu pieredze tehnisku projektu realizācijā un ieviešanā ražošanā, jaunu darbības funkciju uzsākšanā un loģistikas procesu optimizācijā.

Kurss piedāvā padziļinātu informāciju noliktavas darba organizācijai, optimizācijai ar mērķi palielināt uzņēmuma efektivitāti, samazinot izmaksas un laika patēriņu. Kursā tiks izklāstīts, kā uzsākt procesu uzlabojumus un vēlāk tos arī uzturēt.

Mērķauditorija

Kurss paredzēts uzņēmumu pārstāvjiem, kuru darba ikdiena saistīta ar preču vai materiālu aprites organizēšanu/ nodrošināšanu noliktavā.

PROGRAMMA/ 1. diena 

 • Katra noliktavas darbinieka ietekmes zona.
 • Uzlabojumu cikls.
 • Labi organizēta noliktava un darbs tajā.
 • Optimizācijas metodes noliktavu darbā.
 • Disciplīnas uzturēšana ikdienas noliktavu darbā.
 • Padomi noliktavas darba optimizācijā.
 • Pareto princips noliktavas iekārtojumā.
 • Praktiski piemēri noliktavas procesu uzlabojumiem.
 • Preču plūsmas kontrole, izmantojot svītrkodu reģistrāciju.
 • Vispārīgā darba aizsardzība noliktavas darbā.
 • Tehniskais nodrošinājums darbam noliktavā.

PROGRAMMA/ 2. diena

 • Uzlabojumu darba plāna izveide un īstenošana.
 • Augsta biznesa kultūra.
 • Lean un TOC efektivitātes uzlabojuma metodes.
 • Noliktavas materiāla plūsmas plānojums.
 • ERP (Enterprise Recource Planning) sistēmas.
 • Sagādes ķēde un tās vadības stratēģijas.
 • Materiāla komplektācijas stratēģijas.
 • Svarīgākie izpildes pamatrādītāji (KPI) noliktavas darbā.
 • Uzglabājamā materiāla daudzuma noteikšana noliktavā.
 • Personāla iesaiste un vadība noliktavas darbā. 

Mācību process un metodes

Kurss sastāv no divām daļām.

 • Pirmā diena ir paredzēta praktiskām mācībām par noliktavas ikdienas darba uzlabojumu ieviešanu.
 • Otrā diena ir paredzēta noliktavas darba vadības uzlabojuma metodēm.

Kursa dalībnieki apgūs mūsdienīgu, starptautisku pasaules līmeņa organizāciju pielietotu praksi par noliktavas darba optimizāciju. Kurss paredz praktiskus uzdevumus, diskusijas un atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem. Pasniedzējs dalīsies pieredzē par noliktavas darba organizāciju, uzlabojumu plāna izveidi un īstenošanu, kā arī piedāvās idejas noliktavas ikdienas darba optimizācijai, vadoties arī pēc LEAN principiem.

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Labas idejas par pareizāku preču nolietojuma izvērtēšanu, uzklausīta pieredze – viedokļi, kā darbi norit citās noliktavās – labas idejas, no kā ņemt piemēru.
 • Metodes procesu uzlabojumiem, LEAN un TOC, stratēģijas matrica.
 • Paplašināju zināšanas par noliktavām caur ražošanas noliktavas prizmu.
 • Daudz jaunu atziņu, pieredzes apmaiņa, idejas, kuras īstenot ikdienā, praktiskie piemēri.
 • Deva man jaunas spējas noliktavas darbos.
 • Ļoti izsmeļoša informācija, kā pareizi plānot noliktavas darbu, atlikumus, izvietojumu, darbības.
 • Vērtīga pieredze no praktiķiem.
 • Ļāva izprast faktorus, kas ir svarīgi noliktavai. Metodes, kam pievērst uzmanību.
 • Ieguvu iespēju iedziļināties uzņēmuma procesosaizdomāties par jauniem risinājumiem, kas ikdienā, aizņemtā darba grafika dēļ nav tik vienkārši.  
 • Ieguvu daudz labas idejas, kas palīdzētu strādāt labāk.       
 • FIFO (jaunu lokāciju izveide ar uzlabotu FIFO darbību). Ražošanas līnijas uzpildes veids un noliktavas izkārtojums, kas ievērojami atvieglo inventūras ieekonomē darbinieka laiku.
 • Informācija tika pasniegta ļoti viegli uztverama un informatīvi bagāta ar piemēriem no dzīves. 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Digitālā Kompetence Biznesam
Klātienē
5.oktobris
Digitālā Kompetence Biznesam
Komercizglītības centrs
Unikāla 9 dienu programma tieši uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem (nevis IT cilvēkiem) par to, kā vadīt un atīstīt biznesu mūsdienās, izmantojot tehnoloģiju iespējas. Lai pieņemtu pārdomātus vadības lēmumus, izvērtētu esošo situāciju un digitalizācijas procesu ieviešanu savā uzņēmumā.
160 stundas
2,300.00 +PVN
Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana
Tiešsaistē
6.oktobris
Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana
Master Training
Kā attālinātā darba apstākļos virzīt komandas un organizācijas attīstību?
16 stundas
445.00 +PVN
Vēstījuma vizualizēšana
Tiešsaistē
21.oktobris
Vēstījuma vizualizēšana
Master Training
Cilvēki pārprot otra teikto, neierauga problēmu cēloņus, neredz darbību saistību un secību, radot milzumu problēmu paši sev un apkārtējiem. Kāpēc tā notiek? Viens no iemesliem – prakse komunikācijā izmantot runātu vai rakstītu vēstījumu.
8 stundas
170.00 +PVN
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
Tiešsaistē
26.oktobris
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS apmācība
Ieskats Agile pieejā un praktiski pielietojamos rīkos.
6 stundas
210.00 +PVN
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Tiešsaistē
12.novembris
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Master Training
Vadības prakse apliecina: “Izstrādā detalizētus plānus, un reālajā dzīvē pēc tiem nekas nenotiks! Tomēr pamēģiniet ignorēt plānošanu – tad reālajā dzīvē jums vienkārši nenotiks nekas!”
4 stundas
145.00 +PVN