Noliktavas procesu optimizācija
Komercizglītības centrs
400.00 +PVN
12 stundas
Tiešsaistē
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Noliktavas procesu optimizācija

Kā labāk izprast un uzlabot loģistikas procesus noliktavā? Kā optimizēt noliktavas darbu, veiksmīgāk organizēt preču plūsmu, plānot noliktavas izkārtojumu, ievērojot praktiskus LEAN un citus efektivitātes uzlabošanas principus, uzzināsiet praktiskā divu dienu kursā ar ražošanas vadības ekspertu, kam ir vairāk kā 10 gadu pieredze tehnisku projektu realizācijā un ieviešanā ražošanā, jaunu darbības funkciju uzsākšanā un loģistikas procesu optimizācijā.

Kurss piedāvā padziļinātu informāciju noliktavas darba organizācijai, optimizācijai ar mērķi palielināt uzņēmuma efektivitāti, samazinot izmaksas un laika patēriņu. Kursā tiks izklāstīts, kā uzsākt procesu uzlabojumus un vēlāk tos arī uzturēt.

Mērķauditorija

Kurss paredzēts uzņēmumu pārstāvjiem, kuru darba ikdiena saistīta ar preču vai materiālu aprites organizēšanu/ nodrošināšanu noliktavā.

PROGRAMMA/ 1. diena 

 • Katra noliktavas darbinieka ietekmes zona.
 • Uzlabojumu cikls.
 • Labi organizēta noliktava un darbs tajā.
 • Optimizācijas metodes noliktavu darbā.
 • Disciplīnas uzturēšana ikdienas noliktavu darbā.
 • Padomi noliktavas darba optimizācijā.
 • Pareto princips noliktavas iekārtojumā.
 • Praktiski piemēri noliktavas procesu uzlabojumiem.
 • Preču plūsmas kontrole, izmantojot svītrkodu reģistrāciju.
 • Vispārīgā darba aizsardzība noliktavas darbā.
 • Tehniskais nodrošinājums darbam noliktavā.

PROGRAMMA/ 2. diena

 • Uzlabojumu darba plāna izveide un īstenošana.
 • Augsta biznesa kultūra.
 • Lean un TOC efektivitātes uzlabojuma metodes.
 • Noliktavas materiāla plūsmas plānojums.
 • ERP (Enterprise Recource Planning) sistēmas.
 • Sagādes ķēde un tās vadības stratēģijas.
 • Materiāla komplektācijas stratēģijas.
 • Svarīgākie izpildes pamatrādītāji (KPI) noliktavas darbā.
 • Uzglabājamā materiāla daudzuma noteikšana noliktavā.
 • Personāla iesaiste un vadība noliktavas darbā. 

Mācību process un metodes

Kurss sastāv no divām daļām.

 • Pirmā diena ir paredzēta praktiskām mācībām par noliktavas ikdienas darba uzlabojumu ieviešanu.
 • Otrā diena ir paredzēta noliktavas darba vadības uzlabojuma metodēm.

Kursa dalībnieki apgūs mūsdienīgu, starptautisku pasaules līmeņa organizāciju pielietotu praksi par noliktavas darba optimizāciju. Kurss paredz praktiskus uzdevumus, diskusijas un atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem. Pasniedzējs dalīsies pieredzē par noliktavas darba organizāciju, uzlabojumu plāna izveidi un īstenošanu, kā arī piedāvās idejas noliktavas ikdienas darba optimizācijai, vadoties arī pēc LEAN principiem.

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Labas idejas par pareizāku preču nolietojuma izvērtēšanu, uzklausīta pieredze – viedokļi, kā darbi norit citās noliktavās – labas idejas, no kā ņemt piemēru.
 • Metodes procesu uzlabojumiem, LEAN un TOC, stratēģijas matrica.
 • Paplašināju zināšanas par noliktavām caur ražošanas noliktavas prizmu.
 • Daudz jaunu atziņu, pieredzes apmaiņa, idejas, kuras īstenot ikdienā, praktiskie piemēri.
 • Deva man jaunas spējas noliktavas darbos.
 • Ļoti izsmeļoša informācija, kā pareizi plānot noliktavas darbu, atlikumus, izvietojumu, darbības.
 • Vērtīga pieredze no praktiķiem.
 • Ļāva izprast faktorus, kas ir svarīgi noliktavai. Metodes, kam pievērst uzmanību.
 • Ieguvu iespēju iedziļināties uzņēmuma procesosaizdomāties par jauniem risinājumiem, kas ikdienā, aizņemtā darba grafika dēļ nav tik vienkārši.  
 • Ieguvu daudz labas idejas, kas palīdzētu strādāt labāk.       
 • FIFO (jaunu lokāciju izveide ar uzlabotu FIFO darbību). Ražošanas līnijas uzpildes veids un noliktavas izkārtojums, kas ievērojami atvieglo inventūras ieekonomē darbinieka laiku.
 • Informācija tika pasniegta ļoti viegli uztverama un informatīvi bagāta ar piemēriem no dzīves.

Lektors: Mārtiņš Pikšs

Pieredze: Ražošanas vadīšanas, Lean ieviešanas eksperts kopš 2005. gada. Gandrīz 10 gadus vadījis rūpnīcu Plockmatic Rīga, pirms tam ilgstoši ieņēmis citas vadošas pozīcijas uzņēmumā, kam izdevies ieņemt vietu pasaules mēroga konkurences tirgū. Šobrīd ir uzņēmuma, kas piedāvā mehatronisku iekārtu inženiertehnisko izstrādi un ražošanas pakalpojumus – SIA DAARD Technologies – īpašnieks un vadītājs. Pēc profesijas inženieris, strādājis par galveno inženieri starptautiskā uzņēmumā, daudz strādājis ar tehnisku projektu realizāciju, ieviešanu ražošanā, uzņēmuma darbības jaunu funkciju uzsākšanu, ieskaitot loģistikas plānošanu un eksportu. Savā darbā ir bijis iesaistīts arī tehnisku produktu izstrādē un R&D komandas veidošanā.

Ar Lean ieviešanu uzņēmuma procesos strādā kopš 2006. gada, kad apguva šīs metodes zināšanu pamatus Zviedrijā. Viens no dibinātājiem “Biznesa efektivitātes asociācijai”, kas nodarbojas ar Lean un citu efektivitātes metožu popularizēšanu Latvijas uzņēmumos.

Konsultē Latvijas uzņēmumus Lean filozofijas un efektivitātes rīku ieviešanā, sniedz ieteikumus uzņēmumu vadībai un vada darbinieku apmācības. Pasniedzis LU un BA “Turība”.

Izglītība: Maģistra grāds industriālajā inženierijā (RTU, 2003), akadēmiskās mācības ir papildinātas ar vairākiem kursiem un semināriem par LEAN, ražošanas vadīšanas, menedžmenta tēmām Latvijā un ārzemēs.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
Tiešsaistē
26.oktobris
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS apmācība
Ieskats Agile pieejā un praktiski pielietojamos rīkos.
6 stundas
210.00 +PVN
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Tiešsaistē
12.novembris
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Master Training
Vadības prakse apliecina: “Izstrādā detalizētus plānus, un reālajā dzīvē pēc tiem nekas nenotiks! Tomēr pamēģiniet ignorēt plānošanu – tad reālajā dzīvē jums vienkārši nenotiks nekas!”
4 stundas
145.00 +PVN