Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana
Master Training
6. oktobris , 2021
445.00 +PVN
16 stundas
Tiešsaistē
+371 25758999
Master Training
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana

Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, attālinātā vadības procesa uzlabošanai. 

Izaicinājums:

Vadītāja darba būtiska sadaļa ir virzīt organizācijas attīstību. Attīstība gan pašam vadītājam, gan arī komandai visbiežāk nozīmē jaunā veidā darīt jaunus darbus.

Tomēr šobrīd jauno darbu realizācija ir īpaši komplicēta. Attālinātā darba ikdiena ir vairojusi administratīvo slogu, cilvēki ir noguruši, apgrūtināta ir pat līdz šim pierasto sadarbības rīku izmantošana, bet jaunu paņēmienu un iemaņu apmācība ir būtiski palēnināta.

Kā attālinātā darba apstākļos virzīt komandas un organizācijas attīstību?

Īsā atbilde – jauna situācija prasa jaunus risinājumus! Pilnā atbilde prasa atbildēt uz niansētākiem jautājumiem. Kā pārbaudīt komandas iniciatīvas pakāpi? Vizuāli komunicēt plānus? Kā definēt mērāmus attīstības mērķus? Kā komandu motivēt? Kā sniegt efektīvu atgriezenisko saiti? Kā vadības plānus realizēt? Kā rodas sabotieri? Kā veidot “attīstības komandu”? Kā cilvēki pieņem pārmaiņas? Un kā šo procesu vadīt attālinātā darba apstākļos?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim seminārā “Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota semināra dalībnieku attālinātas vadīšanas efektivitāte ar:

 • apskatītām vadītāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • apkopotiem vizuālas vadības, plānošanas un komunikācijas rīkiem;
 • vingrinājumos pārbaudītām un izmēģinātām darba metodēm.

Kursa forma:

 • Kurss risinās attālināti Zoom platformā, izmantojot Miro attālināto tāfeli;
 • Praktiskās daļas īpatsvars mācībās – 70-80%;.
 • Atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri;
 • Pasniedzējs sniedz konsultācijas par dalībnieku izaicinājumiem praksē.

Treneris: Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.
 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.
 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu.

Programma: 4 attālinātās treniņu sesijas | 16 akadēmiskās stundas

TĒMASSATURSVINGRINĀJUMI
Sesija IINICIATĪVAPLĀNOŠANA4 akadēmiskās stundasIevads – Komandas iniciatīva un atbildībaVadības rīks A: Mēs-ViņiAttīstības plānošanaVadības rīks B: Plānu vizualizēšanaAttīstības Mērķi
Vadības rīks C: SMART mērķi
Vingrinājums:Šķēršļi un pārvarēšanas atbildībasVingrinājums:”Neskaitāmu” mērķu saskaitīšanaMājas darbs:Attīstības konteksta karte
Sesija IIPROJEKTIKOMUNIKĀCIJA4 akadēmiskās stundasAttīstības projekti
Vadības rīks D: Projekta domu karteKomandas motivācija
Vadības rīks E: Svarīgākais jautājumsAtgriezeniskā saiteVadības rīks F: Feed-back elementi
Vingrinājums: Attīstības projekta domu karte (mind-map)Vingrinājums:Atgriezeniskās saites prakseMājas darbs:Attīstības projekta domu karte
Sesija IIIREALIZĀCIJAVIZUĀLI MODEĻI4 akadēmiskās stundasAttīstības projektu realizācijaVadības rīks G: Realizācijas pavediensAttīstības komunikācija
Vadības rīks H: Mērķu un Kritēriju rīksVizuālās plānošanas modeļi
Aktuālu plānošanas modeļu apskats
Vingrinājums: Cik labi zinām savus skaidrākos projektus?Mājas darbs:Izvēlētā vizuālā modeļa detalizācija
Sesija IVKOMANDAPIEŅEMŠANAS LĪKNE4 akadēmiskās stundasVizuālu modeļu prezentācija
MD analīze: Ko varu no kolēģa mācīties?Attīstības komandas veidošana
Vadības rīks I: Belbina lomasPārmaiņu pieņemšanaVadības rīks J: Kībleres-Rosas līkne                                          
Vingrinājums:Vizuāļo modeļu apskatsVingrinājums:Komandas reakciju uz izmaiņām analīze                                   

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Digitālā Kompetence Biznesam
Klātienē
5.oktobris
Digitālā Kompetence Biznesam
Komercizglītības centrs
Unikāla 9 dienu programma tieši uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem (nevis IT cilvēkiem) par to, kā vadīt un atīstīt biznesu mūsdienās, izmantojot tehnoloģiju iespējas. Lai pieņemtu pārdomātus vadības lēmumus, izvērtētu esošo situāciju un digitalizācijas procesu ieviešanu savā uzņēmumā.
160 stundas
2,300.00 +PVN
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
19.oktobris
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
TRIVIUMS apmācība
Kursa gaitā trenēsim spēju atšķirt signālu no trokšņa un ātri definēt, kāda informācija mums nepieciešama efektīvākai lēmuma pieņemšanai – tā, lai mums nenāktos “lepoties” par vāji informētiem, nojautās balstītiem lēmumiem!
6 stundas
210.00 +PVN
bench man couple love
Tiešsaistē
19.oktobris
Emociju vadība. Personīgā izaugsme
Master Training
Ikvienam, kas apzinās emociju svarīgumu cilvēku, laika un procesu vadībā, kam svarīga produktīva saskarsme darba vidē un lēmumu pieņemšanas gaitā.
6 stundas
165.00 +PVN
Vēstījuma vizualizēšana
Tiešsaistē
21.oktobris
Vēstījuma vizualizēšana
Master Training
Cilvēki pārprot otra teikto, neierauga problēmu cēloņus, neredz darbību saistību un secību, radot milzumu problēmu paši sev un apkārtējiem. Kāpēc tā notiek? Viens no iemesliem – prakse komunikācijā izmantot runātu vai rakstītu vēstījumu.
8 stundas
170.00 +PVN
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
Tiešsaistē
26.oktobris
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS apmācība
Ieskats Agile pieejā un praktiski pielietojamos rīkos.
6 stundas
210.00 +PVN
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
Tiešsaistē
27.oktobris
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS apmācība
Zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka un efektīvāka rezultāta sasniegšanai, īpaši attālinātā darba apstākļos
4 stundas
105.00 +PVN
Kā plānot laiku laicīgi: Darba laika un mērķu plānošana
Tiešsaistē
28.oktobris
Kā plānot laiku laicīgi: Darba laika un mērķu plānošana
Komercizglītības centrs
Tiem, kam ir dārgs savs laiks. Klasiskie un digitālie laika plānošanas instrumenti, psiholoģiskās nianses laika plānošanā un mērķu uzstādīšanā. Treneris: Pieredzējis vadītājs, pasākumu producents, kura ikdiena ir sekmīga laika plānošana līdz minūtes iedaļai - Jeremejs R. Druvietis.
6 stundas
250.00 +PVN
woman holding a clipboard with resume
Tiešsaistē
2.novembris
Attālināts onbordings
Master Training
Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā attālināta darba apstākļos, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni.
8 stundas
172.00 +PVN