4 soļi efektīvākā projektu vadībā
TRIVIUMS apmācība
210.00 +PVN
6 stundas
Tiešsaistē
+371 67282219
TRIVIUMS apmācība
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4 soļi efektīvākā projektu vadībā

Neatkarīgi no tā, kas rakstīts amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādiem projektiem un projektu vadību. Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas, pasūtījumu veikšana un piegāde – neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu sekmes šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par darbības pieeju un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai.

Šis ir intensīvs un praktisks kurss par efektīviem rīkiem ikdienas projektu vadībā. Kā arī – par to, kā neapjukt situācijās, kad projekti kļūst pārāk sarežģīti vai notiek vienlaicīgi.

Kursa gaitā dalībnieki tiek aicināti dalīties ar savām situācijām un projektiem, tādējādi bagātinot kursa saturu ar savu pieredzi, kā arī gūstot iespēju saņemt atgriezenisko saiti un ieteikumus no pieredzējuša trenera un citiem kolēģiem.

Mērķauditorija: Uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos.

Mērķis: Sniegt praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai.

Ieguvumi:

 • Izpratne par ikdienas projektu vadības struktūru, loģiku un saistītajiem aspektiem;
 • Praktiski rīki un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai;
 • Konkrētas rekomendācijas un uzlabojumi dalībnieku individuālajiem projektiem un ikdienas izaicinājumiem.

Kursa ilgums: 2 x 3 stundas

Darba forma: Mini-lekcija, piemēri, diskusijas, gadījumu analīze, praktiski vingrinājumi un reāla ikdienas projekta plānošanas piemēra izstrāde.

Programma:

1. PLAN

 • Projektu vadības posmi
 • Ieinteresētās puses (stakeholders) un to analīze
 • Projekta riski un to vadība
 • Projekta budžets / resursi
 • Projekta komanda
 • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) rīks projektu vadībā
 • Milestones noteikšana

2. DO

 • Milestones atsekošana
 • Iekšējā un ārējā komunikācija projektā
 • Vizuālā vadība
 • Projektu vadītāja iemaņas un rīki

3. CHECK

 • Projekta snieguma vadība
 • Galvenie darbības rādītāji, SMART un KPIs
 • Nepieciešamo izmaiņu apzināšana
 • Izvērtējums

4.  ADJUST / ACT

 • Projekta noslēgšana
 • Nepieciešamo izmaiņu ieviešana

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Digitālā Kompetence Biznesam
Klātienē
5.oktobris
Digitālā Kompetence Biznesam
Komercizglītības centrs
Unikāla 9 dienu programma tieši uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem (nevis IT cilvēkiem) par to, kā vadīt un atīstīt biznesu mūsdienās, izmantojot tehnoloģiju iespējas. Lai pieņemtu pārdomātus vadības lēmumus, izvērtētu esošo situāciju un digitalizācijas procesu ieviešanu savā uzņēmumā.
160 stundas
2,300.00 +PVN
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
Tiešsaistē
26.oktobris
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS apmācība
Ieskats Agile pieejā un praktiski pielietojamos rīkos.
6 stundas
210.00 +PVN
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
Tiešsaistē
27.oktobris
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS apmācība
Zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka un efektīvāka rezultāta sasniegšanai, īpaši attālinātā darba apstākļos
4 stundas
105.00 +PVN
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Tiešsaistē
12.novembris
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Master Training
Vadības prakse apliecina: “Izstrādā detalizētus plānus, un reālajā dzīvē pēc tiem nekas nenotiks! Tomēr pamēģiniet ignorēt plānošanu – tad reālajā dzīvē jums vienkārši nenotiks nekas!”
4 stundas
145.00 +PVN