4 soļi efektīvākā projektu vadībā
18. maijs , 2021
210.00 +PVN
6 stundas
Tiešsaistē
+371 67282219
TRIVIUMS apmācība
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
TRIVIUMS apmācība
4 soļi efektīvākā projektu vadībā

Neatkarīgi no tā, kas rakstīts amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādiem projektiem un projektu vadību. Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas, pasūtījumu veikšana un piegāde – neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu sekmes šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par darbības pieeju un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai.

Šis ir intensīvs un praktisks kurss par efektīviem rīkiem ikdienas projektu vadībā. Kā arī – par to, kā neapjukt situācijās, kad projekti kļūst pārāk sarežģīti vai notiek vienlaicīgi.

Kursa gaitā dalībnieki tiek aicināti dalīties ar savām situācijām un projektiem, tādējādi bagātinot kursa saturu ar savu pieredzi, kā arī gūstot iespēju saņemt atgriezenisko saiti un ieteikumus no pieredzējuša trenera un citiem kolēģiem.

Mērķauditorija: Uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos.

Mērķis: Sniegt praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai.

Ieguvumi:

 • Izpratne par ikdienas projektu vadības struktūru, loģiku un saistītajiem aspektiem;
 • Praktiski rīki un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai;
 • Konkrētas rekomendācijas un uzlabojumi dalībnieku individuālajiem projektiem un ikdienas izaicinājumiem.

Kursa ilgums: 2 x 3 stundas

Darba forma: Mini-lekcija, piemēri, diskusijas, gadījumu analīze, praktiski vingrinājumi un reāla ikdienas projekta plānošanas piemēra izstrāde.

Programma:

1. PLAN

 • Projektu vadības posmi
 • Ieinteresētās puses (stakeholders) un to analīze
 • Projekta riski un to vadība
 • Projekta budžets / resursi
 • Projekta komanda
 • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) rīks projektu vadībā
 • Milestones noteikšana

2. DO

 • Milestones atsekošana
 • Iekšējā un ārējā komunikācija projektā
 • Vizuālā vadība
 • Projektu vadītāja iemaņas un rīki

3. CHECK

 • Projekta snieguma vadība
 • Galvenie darbības rādītāji, SMART un KPIs
 • Nepieciešamo izmaiņu apzināšana
 • Izvērtējums

4.  ADJUST / ACT

 • Projekta noslēgšana
 • Nepieciešamo izmaiņu ieviešana

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Pieteikšanās

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS apmācība
TRIVIUMS apmācība
Tiešsaistē
11.maijs
Efektīva vadītāja ABC
Izpratne par vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Zināšanas par efektīvākajiem darbinieku vadīšanu. Prasme sniegt atgriezenisko saiti un motivēt darbiniekus. Saskarsmes prasmes. Konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām situācijām ikdienas darbā.
12 stundas
420.00 +PVN
Izcilu līderu 4 lomas
FranklinCovey Latvia
FranklinCovey Latvia
Attālināti
11.maijs
Izcilu līderu 4 lomas
Pat visneparedzamākajā laikā ir četras vadītāja lomas, kas ir izšķirošas panākumu gūšanā. Šis treniņš paredzēts vadītājiem, kuri vēlas gūt panākumus efektīvi atkal un atkal, jo galvenais fokuss ir nevis uz to, ko viņi dara, bet kā viņi to paveic, kas palīdz apzināti vadīt sevi un savas komandas.
18 stundas
520.00 +PVN
Biznesa Meistarklase
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs
Attalinati
28.maijs
Biznesa Meistarklase
Unikāla 20 dienu programma augstākā līmeņa vadītājiem, kas daudz jau sasnieguši. Par stratēģisku skatu biznesā un jaunākajām pieejām. Tiek dēvēta par mini - MBA līmeņa mācībām.
160 stundas
4,980.00 +PVN
Projektu vadīšanas pamati
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs
Attālināti
2.jūnijs
Projektu vadīšanas pamati
Projektu vadības esence ikdienas efektivitātei. No projektu vadības kultūras līdz risku vadībai un projektu vadītāja kompetencēm.
12 stundas
400.00 +PVN
Efektīva un produktīva laika un darba organizēšana
TRIVIUMS apmācība
TRIVIUMS apmācība
Tiešsaistē
14.jūnijs
Efektīva un produktīva laika un darba organizēšana
Zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka un efektīvāka rezultāta sasniegšanai, īpaši attālinātā darba apstākļos
4 stundas
85.00 +PVN
Projektu vadības kultūra
FranklinCovey Latvia
FranklinCovey Latvia
Attālināti
29.jūnijs
Projektu vadības kultūra
Veiksmīgi realizētu projektu pamatā ir sekmīgs darbs ar cilvēkiem + sakārtots process projekta plānošanai un īstenošanai. Treniņš apvieno PMI procesus un paņēmienus ar FranklinCovey 30 gadu pieredzi un principiem, nodrošinot cilvēkiem prasmes, lai gūtu panākumus atkal un atkal.
9 stundas
285.00 +PVN