MBTI®: individuālā koučinga sesija
Pieteikšanās termiņš: 25. decembris
MBTI®: individuālā koučinga sesija
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Noteikti esat pamanījuši, ka ikdienā sarunājoties par vienu un to pašu tēmu mēdz rasties pārpratumi un konflikti, jo informācija tiek saprasta un interpretēta dažādos veidos. Atšķirīgais veidojas no kultūras, fiziskajiem un psiholoģiskajiem faktoriem. Sajauciet to ar atšķirīgu temperamentu, un nav brīnums, ka vienota izpratne un kopīga lēmumu pieņemšana ir izaicinājums. Maijersas-Brigsas tipu identifikators (MBTI)  –  zināmākais un uzticamākais personības vērtējums pasaulē nodrošina kopīgu izpratni un terminoloģiju par to, kā veidojam komunikāciju, domāšanu un socializāciju.

Pretstatā parastam personības testam, MBTI instruments rada konstruktīvu, elastīgu ietvaru, kas var tikt pielietots visās cilvēciskās mijiedarbības un personīgās attīstības jomās. MBTI atklāj to, kā mēs katrs raugāmies un mijiedarbojamies ar pasauli un citiem cilvēkiem, sniedzot ieskatu mūsu un apkārtējo dziļākajā motivācijā. Tas nodrošina stabilu pamatu mūsu katra personīgajai izaugsmei, kas ir personīgās efektivitātes pats pamats.

MBTI® : individuālā koučinga sesija.

MBTI® individuālās koučinga sesijas ieguvumi:

  • Viens – pret – viens koučinga sesija, kura palīdz definēt tiešu Jūsu personības MBTI tipu;
  • Koncentrēšanās uz Jums interesējošām jomām, kurās vislabāk pielietot MBTI® instrumentu;
  • Tieši Jums sagatavots individuālais attīstības plāns un aktivitāšu saraksts.

Kam domāta MBTI® individuālā koučinga sesija?

Šī sesija būs vērtīgs ieguvums tiem, kas vēlas padziļināt izpratni par konfliktu rašanās cēloņiem profesionālajā un privātajā dzīvē un veidot personības tipā balstītu risinājumu. Kā  attiekties pret sevi un citiem ar lielāku izpratni un pieņemšanu darbā un atpūtā.

MBTI® kā instrumenta pamatā ir Junga teorija, ka šķietami nejaušas atšķirības dažādu cilvēku uzvedībā patiesībā ir sistemātiskas un noturīgas.

To nosaka iedzimta tendence izmantot divas prāta pamata funkcijas – uztveri un spriešanu, atšķirīgos veidos. Šī iemesla dēļ atšķiras arī cilvēku intereses, motivācija, uzvedība, attieksme un vērtības un mijiedarbības veids ar citiem – komunikācija, lēmumu pieņemšana, konfliktu risināšana, stresa vadīšana u.c. Sesijas dalībnieki MBTI® praktiķa pavadībā:

  • Pirms sesijas, aizpildīs tiešsaites MBTI® pašnovērtējuma anketu;
  • Identificēs un analizēs savu MBTI® tipu;
  • Analizēs savu uzvedības un komunikācijas stilu dažādās situācijās;
  • Noteiks savas stiprās un attīstāmās jomas;
  • Izstrādās individuālu attīstības plānu.

Sesija notiek latviešu valodā.

Sesijas ilgums – 2,5 – 3 stundas.
MBTI sesijas cena ir sākot no 300Eur+PVN

Reinis Zarāns ir sertificēta psihometriskā instrumenta MBTI praktiķis. Vairāk kā 15 gadu pieredze pieaugušo kompetenču attīstībā, veidojot, vadot un palīdzot apgūt individuālās prasmes, lai nodrošinātu stabilus rezultātus biznesā. Reinis tic, ka tikai saprotot un pieņemot to, ka mēs  esam atšķirīgi, spējam veiksmīgi veidot attiecības.

Saistošas tēmas konsultācijas

Individuālais un komandas koučings
Līdz: 30. decembris, 2020
Individuālais un komandas koučings
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
Līdz: 30. decembris, 2020
Testi kandidātu atlasei
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Līdz: 30. decembris, 2020
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Līdz: 30. decembris, 2020
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.
Spring Valley

Sazināties par pieejamajām konsultācijām

+371 67365200

vai raksti: