Konsultāciju projekti

Mārketings

Pievienojies un saņem aktuālo mācību programmu apskatu

Kā plānot stratēģiju?
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs
Kā plānot stratēģiju?
Īstermiņā vai ilgtermiņā, taču par turpmākajiem uzņēmuma plāniem ir jādomā jāveido konkrēti uzdevumi un rīcība. Bieži, tas notiek ātrāk un vieglāk ar ārēja moderatora palīdzību. Attālinātās konsultācijas vai vadības grupas stratēģijas moderācija.