projektu_finansesana
Dainis Locāns
Dainis Locāns
+371 29450929

Dalīties

Dainis Locāns
+371 29450929
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē

Biznesa vide nepārtraukti mainās – par spīti pēkšņajai globālās veselības apdraudējuma izraisītajai krīzei tiek attīstīti jauni biznesa projekti, būvēti loģistikas, tirdzniecības centri, jaunas ražotnes ar tām nepieciešamo aprīkojumu. Šādi lieli projekti prasa atbilstošu finansējumu, kas bieži nozīmē vairākus miljonus euro. Lūkojoties pēc lielāka finansējuma, neiztikt bez šķēršļiem, un šobrīd, kad uzņēmējdarbībai un finanšu pasaulei triecienu ir devis Covid-19 vīruss, pastāv augsta varbūtība saņemt bankas atteikumu. Kādu ceļu izvēlēties, lai tomēr saņemtu finansējumu uzņēmumam vai nākamajam projektam?

Pasaulē nav universālas formulas, kā veiksmīgi iegūt finansējumu. Lai arī bankas turpina būt galvenais finansējuma avots, tomēr šī brīža tirgus situācijā tas nav vienīgais risinājums. Daļai ilgāk strādajošu un stabilu uzņēmumu, kas vēlas uzsākt jaunu projektu vai refinansēt esošās kredītsaistības, pastāv alternatīvas.

Visierastākais solis varētu būt vērsties pie dažām senākajām un Latvijas mērogiem «lielākajām» bankām. Tomēr uz to nevar paļauties, it īpaši, ja runa ir par kredītu vairāku miljonu euro apmērā. Banku kapitāls ir ierobežots – kredītu portfeļa risku ir nepieciešams diversificēt, izsniedzot kredītus dažādām nozarēm un pastāv liela varbūtība, ka izvēlētā banka jau ir nofinansējusi līdzīgu nozares dalībnieku vai, kas vēl sliktāk, bankai ir nesena negatīva pieredze ar kādu no nozares dalībniekiem, kas nozīmē apriori negatīvu attieksmi pret nozari un visiem tās pārstāvjiem. Finanšu tirgu dominējošajām bankām ir gana detalizēti izstrādats finanšu kovenanšu (nosacījumu) tīks, kam ir jātiek cauri, lai nonāktu pie pozitīva bankas lemuma par finansejuma piešķiršanu. Lai to paveiktu ir nepieciešams kompetents uzņēmuma vadības kolektīvs vai piesaistīts eksperts.

Otrs variants varētu būt vēršanās pie «mazajām», vietējā kapitāla un citām bankām, kas ir kļuvušas aktīvākas projektu finansētājas daļēji «piespiedu kārtā»  izmainīto biznesa modeļu dēļ. Tieši šīs bankas pēdējā laikā nodrošina lielu daļu vietējā kapitāla uzņēmumu finansējuma. To veicina apstāklis, ka šo banku projektu/uzņēmumu finansēšanas prasības ir mazāk dogmātiskas un pietuvinātākas Latvijas biznesa de facto videi.

Protams, liela loma šobrīd ir arī Covid-19 vīrusa izplatības ietekmei. Uzņēmumam, iespējams, nav tāds apgrozījums/peļņa kā bija iecerēts vai bija iepriekšējos gados, savukārt kādam nākas prasīt kredīta pagarināšanu vai kredīta brīvdienas, kam banka var nepiekrist. Līdz ar to apgrūtinoši kļūst izpildīt esošās kredītsaistības, nemaz nerunājot par finansējuma saņemšanu jauniem projektiem. Rezultātā uzņēmējs ar ieceri par ambiciozu projektu nonāk situācijā, kad prasīt bankai finansējumu šajā laikā kļūst neiespējami. 

Tomēr pastāv vēl varianti, kas varētu kļūt par finansējuma risinājumu jauniem projektiem, nepiesaistot bankas kredītu, kam vienmēr būtu nepieciešams reāls papildus nodrošinājums.

Šie varianti ir:

– obligāciju finansējums. Obligācijām kā finansējuma veidam ir atsevišķas priekšrocības. Obligācijas var būt nenodrošinātas vai daļēji nodrošinātas un pakārtotas bankas kredītam. To finansējuma apjoms nav ierobežots ar nodrošinājuma vērtību, kā tas ir banku kredīta gadījumā, bet gan atkarīgs tikai  no uzņēmuma naudas plūsmas. Obligāciju pamatsummas dzēšana parasti ir termiņa beigās, kas atvieglo uzņēmuma naudas plūsmu un ļauj izmantot visu piesaistīto līdzekļu apjomu visa termiņa garumā.

Obligāciju gada kupnu Likmes, kas šobrīd ir pieejamas obligāciju tirgū, Baltijas ražošanas/pakalpojumu nozaru uzņēmumiem ir starp 4% un 8%. Likmes ir atkarīgas no uzņēmuma kredītriska un finanšu tirgus konkrētā brīža noskaņojuma. Tādēļ, ja uzņēmuma finanšu stāvoklis ir pietiekami stabils un tam ir vairāku gadu veiksmīgas darbības pieredze savā nozarē, tad obligācijas ir reāla alternatīva vai papildus finansējuma alternatīva bankas kredītam.

– privātie investori. Priekšrocība šādai izvēlei un sadarbībai ir lēmumu pieņemšanas ātrums un prognozējamība. Privātais investors ir elastīgs un vizmazāk dogmātisks: viņš var ātri iepazīties ar uzņēmuma vadību, aplūkot uzņēmuma darbību un izvērtēt savu dalību uzņēmumā klātienē. Pastāv alternatīvas par aizņemšanos no privātā investora vai tā dalība uzņēmumā kā partnerim. Aizdevuma gadījumā, procentu likme no privātā investora noteikti būs augstāka nekā bankas fiansejuma vai obligāciju gadījumā. Jāņem vērā, ka privātais investors lēmumu pieņem vienpersoniski, kas būtiski ietaupa laiku.

Lai arī neziņa par šīm iespējam varētu mulsināt, tāpēc noteikti aicinām pieteikties uz konsultāciju, lai atrastu piemērotāko variantu tieši Jums.

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 29450929

Saistošas tēmas konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Individuālais un komandas koučings
TRIVIUMS
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
TRIVIUMS
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
TRIVIUMS
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana
Dainis Locāns
Mūsu darbnīcas rezultātā vizualizēsim saprotamu un viegli uztveramu klientu un jūsu uzņēmuma mijiedrabības modeli, kas ikdienā būs kā rīcības špikeris katram iesaistītajam darbiniekam un vadībai tai skaitā!
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē
Dainis Locāns
Kādu ceļu izvēlēties, lai tomēr saņemtu finansējumu uzņēmumam vai nākamajam projektam? Konsultējam un izstrādājam finansējuma risinājumus jauniem projektiem.
Energoefektivitāte
Leilands un Putnis
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
CE marķējuma izvietošanas tiesības
admins
CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.
Pārmaiņu vadības ieviešana
TRIVIUMS
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
TRIVIUMS
Tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.