Digitalie_risinajumi
Komercizglītības centrs | KIC
+37167240562

Dalīties

Komercizglītības centrs | KIC
+37167240562
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?

Praktiķu konsultācijas šī brīža aktuālajās tēmās:

  • Stratēģijas izstrāde digitalizācijas ieviešanai
  • Īpašnieku un vadītāju konsultācijas par biznesa pielāgošanu mūsdienu prasībām
  • Digitālo pārmaiņu stratēģija
  • Attālinātais darbs
  • Digitālais mārketings uzņēmuma vadītājiem
  • Datu drošība
  • Digitalizācija pārdošanā
  • Uzņēmumu un īpašnieku supervīzijas, lai regulētu psiholoģiskos blokus uzņēmuma virzīšanai jaunā līmenī

Ieguvumi un formāts:

Konkrētu sava uzņēmuma un savu izaicinājumu risināšana ar ekspertu. Praktiski padomi un rīki, kas pārbaudīti praksē. Piemeklējot ekspertu ņemam vērā Jūsu uzņēmuma nozari un specifiku, kā arī Jūsu personīgo izaicinājumu aspektus. Konsultācijas notiek Zoom vai MS Teams platformā, par konsultāciju laikiem vienojoties iepriekš.

Komercizglītības centra treneru komanda, kas sniedz kosultācijas šajās tēmās:

Miķelis Bendiks – Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts. Strādājis EVRY Latvia kā klientu apkalpošanas departamenta vadītājs, PricewaterhouseCoopers Latvia kā biznesa konsultāciju vadītājs. No 2016. līdz 2018. gada beigām pildījis dažādas lomas Cirkle K Business Centre kā LEAN konsultants, efektivitātes projektu vadītājs un Operational Excellence vadītājs.

Baiba Zūzena – Konsulē vadītājus digitālās transformācijas tēmas. Viena no harismātiskākajām vadītājām. Praktisko pieredzi guvusi, vairākus gadus veiksmīgi vadot TV3 Latvia, LNT (MTG Group) un kā All Media Baltics vadītāja Latvijā, sekmējot to digitalizāciju. Vada līderības modeli KIC Biznesa Meistarklasē.

KIC vadītāju programmas Digitālā Kompetence Biznesam eksperti pieejami konsultācijām:

Jeremejs Reinis Druvietis – pieredzējis pasākumu producents, digitālā mārketinga un attālinātā darba eksperts,. Guvis praktisko pieredzi gan vadot savu pasākumu aģentūra, gan organizējot liela mēroga starptautiskus pasākumus un kā tehniskais direktors vadot Biļešu Servisu.

Ainārs Bemberis – Praktisko pieredzi ieguvis, strādājot pārdošanā, pārdošanas un biznesa vadībā tādos uzņēmumos kā Mebius IT, Microsoft Latvia, Columbus IT Partner Latvia. Šobrīd ir SAP Latvia direktors. Ir palīdzējies vairākiem uzņēmumiem ieviest IT risinājumus, kas ir veicinājuši biznesa izaugsmi.

Lauris Lietavietis – Šobrīd Printify pārdošanas un sadarbības vadītājs. Iepriekš sekmīgi virzījis pārdošanas komandas tādos uzņēmumos kā Infogram (Prezi), Gemius, Delfi. Pasniedz pārdošanas digitalizācijas moduli KIC vadītāju programmā Digitālā Kompetence Biznesam.

Andris Gribusts – izglītbas kompetenču centra Lielvārds vadītājs

Ēriks Dobelis – specializējas biznesa un IT stratēģijās, procesu vadībā, IT drošības un datu analīzes jomā un ir strādājis IT vadības amatos vairākos uzņēmumos (BITI, AirBaltic, RigaWater, Ernst & Young, Arthur Andersen; PwC). Latvijas Republikas Zemessardzes kiber aizsardzības nodaļas loceklis (sniedz atbalstu valsts informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (CERT.LV) un Nacionālo bruņoto spēku vienībām IKT drošības incidentu novēršanā un krīzes situāciju seku likvidēšanā).

Iluta Riekstiņa – Dažādu profilu (IT, mazumtirdzniecība, ražošana, grāmatvedības pakalpojumi) uzņēmumu vadītāja kopš 2003. gada. Bijusi SIA Lursoft vadītāja, šobrīd RAKUS valdes locekle. Konsultē digitālo pārmaiņu un kvalitātes sistēmu (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001) ieviešana, uzņēmuma stratēģijas un procesu optimizēšanas jautājumos.

Šī tēma apskatīta arī ilgtermiņa vadītāju programmās, kurās pieejamas arī konsultācijas:

  • Digitālā Kompetence Biznesam – 9 dienu programma īpašniekiem un vadītājiem par biznesa pielāgošanu mūsdienām https://www.kic.lv/lv/digitala-kompetence-biznesam/
  • Biznesa Meistarklase – 20 dienu stratēģiskās vadības programma, īpašniekiem un vadītājiem, kas jau daudz biznesā sasnieguši – https://www.kic.lv/lv/biznesa-meistarklase/

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+37167240562

Saistošas tēmas konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Individuālais un komandas koučings
TRIVIUMS
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
TRIVIUMS
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
TRIVIUMS
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana
Dainis Locāns
Mūsu darbnīcas rezultātā vizualizēsim saprotamu un viegli uztveramu klientu un jūsu uzņēmuma mijiedrabības modeli, kas ikdienā būs kā rīcības špikeris katram iesaistītajam darbiniekam un vadībai tai skaitā!
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē
Dainis Locāns
Kādu ceļu izvēlēties, lai tomēr saņemtu finansējumu uzņēmumam vai nākamajam projektam? Konsultējam un izstrādājam finansējuma risinājumus jauniem projektiem.
Energoefektivitāte
Leilands un Putnis
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
CE marķējuma izvietošanas tiesības
admins
CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.
Pārmaiņu vadības ieviešana
TRIVIUMS
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
TRIVIUMS
Tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.