energoefektivitate
Leilands un Putnis
+371 67315454

Dalīties

Leilands un Putnis
+371 67315454
Energoefektivitāte

 Energoefektivitātes Direktīva 2012/27/ES paredz katrai Eiropas Savienības valstij, tajā skaitā, Latvijai, veikt pasākumus enerģijas taupīšanai. Izvirzīti arī konkrēti mērķi un lai Latvija varētu sasniegt šos mērķus, jāveic pasākumu kopums, tajā skaitā arī organizācijās un uzņēmumos, lai racionālāk izmantotu enerģiju. Šī nav tikai formāla prasība, ceru, ka mēs katrs vēlamies, lai gan paši, gan mūsu bērni un viņu bērni dzīvotu tīrā un drošā vidē. Ikdienā daudzi neesam aizdomājušies, cik ļoti mūsu paradumi un darbības atstāj ietekmi uz vidi, to jūtam arī caur savu pieredzi. Dabas katastrofas – vētras, plūdi, lietavas, sausums – tas lielā mērā ir mūsu rīcības rezultāts. Zinātnieki jau labu brīdi ceļ trauksmi par globālo sasilšanu un dabas katastrofām, kurām viens no iemesliem ir resursu nepārdomāta izmantošana un noplicināšana. 

Mēs katrs varam dot savu artavu racionālākā resursu izmantošanā un tā kā uzņēmumos to izmanto daudz lielākos apjomos, tad šobrīd galvenā uzmanība tiek tieši viņiem. Minētā Direktīva nosaka, ka lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits lielāks par 249) obligāti veicams energoaudits. No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši  ISO 50001 vai ISO 14001 standartiem.

ISO 50001 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma energopārvaldības sistēmas ieviešanai, nodrošinot efektīvu un racionālu enerģijas izmantošanu. Standartu iespējams integrēt arī ar citām pārvaldības sistēmām – atbilstoši ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartu prasībām.

2016.gada martā spēkā stājās Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Likums regulē gan energoefektivitātes plānošanas un uzraudzības prasības, gan valsts un pašvaldību rīcību valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, gan energoaudita veikšanas prasības.Energoefektivitātes likums paredz, ka energoauditu lielajos uzņēmumos veic energoauditors, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Energoefektivitātes regulējums nosaka, ka lielie uzņēmumi energoauditu veic regulāri, vismaz reizi četros gados. Energoaudits nav obligāts uzņēmumos, kuros ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu. Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti, līdz ar to veicinot tā konkurētspēju. Energopārvaldības sistēma ir apliecinājums tam, ka  uzņēmumam rūp apkārtējā vide un tā darbībā tiek ievērotas starptautiskās energopolitikas prasības.

Ekonomikas ministrijas mājas lapā apkopoti likumdošanas akti, kas regulē energoefektivitāti

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/normativie_akti_un_politikas_planosanas_dokumenti_/

Sazinieties ar SIA “Leilands un Putnis” konsultantiem, kuri palīdzēs izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Individuālais un komandas koučings
TRIVIUMS
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
TRIVIUMS
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
TRIVIUMS
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana
Dainis Locāns
Mūsu darbnīcas rezultātā vizualizēsim saprotamu un viegli uztveramu klientu un jūsu uzņēmuma mijiedrabības modeli, kas ikdienā būs kā rīcības špikeris katram iesaistītajam darbiniekam un vadībai tai skaitā!
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē
Dainis Locāns
Kādu ceļu izvēlēties, lai tomēr saņemtu finansējumu uzņēmumam vai nākamajam projektam? Konsultējam un izstrādājam finansējuma risinājumus jauniem projektiem.
Energoefektivitāte
Leilands un Putnis
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
CE marķējuma izvietošanas tiesības
admins
CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.
Pārmaiņu vadības ieviešana
TRIVIUMS
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.