Zygon Baltic Consulting

+371 26588666

1998.gadā dibināts Latvijas-Lielbritānijas kopuzņēmums, kurš ar vairāk kā 20 gadu pieredzi sniedz konsultācijas vadības jautājumos, īstenojot vairāk kā 450 projektus, palīdzot izveidot un ieviest starptautiskos standartus, kā, piemēram, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC, ISO 22000, ISO 27001, ISO 37001 u.c. standartus, ņemot vērā klienta specifiskās vajadzības.

Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu kvalitātes, vides, darba drošības, cilvēkresursu, stratēģiskās, pārtikas nekaitīguma un projektu vadības pakalpojumu līmeni mūsu klientiem, lai mēs tiktu atpazīti kā vadošie vadības sistēmu konsultāciju, apmācību un personu sertifikācijas piedāvātāji Latvijā.

Lai spētu to izpildīt, mums jānodrošina mūsu konsultantu, lektoru un atbilstības novērtētāju komandas un vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošanās un jāpiedāvā visprofesionālākais un finansiāli izdevīgākais atbalsts visā Baltijā.

Darbības virzieni:

  • Standartu un izcilības modeļu ieviešana (ISO 9001, IiE, OHSAS, HACCP, ISO 22000, ISO 27000, ISO 37001, BRC, ISO 14000, EMAS, EFQM, CAF)
  • Lean, Six Sigma projektu vadība
  • Risku vadība
  • Personāla vadība
  • Stratēģiskā vadība (BSC, Biznesa plāni)
  • Personas datu aizsardzība
  • Projektu gatavošana un vadība
  • Apmācības (t.sk. apmācības tiešsaistē jeb online)

Sazināties ar
Zygon Baltic Consulting

Vārds*
E-pasts*
Jautājums*