TRIVIUMS apmācība

TRIVIUMS apmācība

+371 67282219

Mācību programmas, konsultācijas un koučings organizāciju vadītājiem un speciālistiem

Mēs apmācām gudros, kuri vēlas kļūt gudrāki. Apmācām bagātos, lai tie top bagātāki. Apmācām veiksminiekus, lai tiem veicas arī turpmāk. Triviums ir radīts tiem, kas vēlas augt un mainīties. Zinātkārajiem maksimālistiem, kam nekad nav gana meistarības.

Zināšanas, kas iegūtas pareizajā laikā un vietā, ir pamats gudrībai, bagātībai un veiksmei. Aktīvs, kas nav iznīcināms. Kodols dzīvotspējai un attīstībai. Nav svarīgi zināt visu. Svarīgi ir jautāt tam, kurš zina. Dzīve ir pārāk īsa, lai kļūdītos.

Mūsu pasaule ir pilna noderīgas informācijas un pieredzes. TRIVIUMS — tās ir krustceles. Sava ceļa virzienu un mērķi izvēlaties Jūs.

Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot – attālināts kurss
TRIVIUMS apmācība
30.oktobris, 2020
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot - attālināts kurss
TRIVIUMS apmācība
Kas patiesībā ir agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir? Apmeklējot kursu aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem.
EUR 195.00 +PVN
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
TRIVIUMS apmācība
3.novembris, 2020
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
TRIVIUMS apmācība
Viens no galvenajiem pieaugušo apmācības mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai?
EUR 450.00 +PVN
Pārliecinoša prezentācija©
TRIVIUMS apmācība
9.novembris, 2020
Pārliecinoša prezentācija©
TRIVIUMS apmācība
Kurss atklāj pārliecinošas runas īpašības un māca tās ieviest runas veidā. Nodarbību gaitā katra dalībnieka runas veidā meklēsim tieši viņam/viņai raksturīgo, spēcīgo un pārliecinošo. Caur izpratni par precīzu runu un individuālu treniņu, dalībnieki mācīsies veidot savu autentisko runas stilu.
EUR 420.00 +PVN
Kā panākt JĀ? Iebildumu apiešana pārdošanas sarunā
TRIVIUMS apmācība
3.decembris, 2020
Kā panākt JĀ? Iebildumu apiešana pārdošanas sarunā
TRIVIUMS apmācība
Šis praktiskais treniņš iepazīstinās ar rīku, kas palīdzēs neapstāties pie pirmā iebilduma, vai tā būtu pārdošanas saruna telefoniski vai klātienē, saruna ar neapmierinātu klientu, vai kāda cita saruna, kura ir nonākusi līdz iebildumiem.
EUR 110.00 +PVN
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS apmācība
9.decembris, 2020
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS apmācība
Šajā kursā - par to, kā uzņēmuma/stuktūrvienības vadītājam efektīvi skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti un produktivitāti.
EUR 420.00 +PVN
Individuālais un komandas koučings
Līdz: 30. decembris, 2020
Individuālais un komandas koučings
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
Līdz: 30. decembris, 2020
Testi kandidātu atlasei
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Līdz: 30. decembris, 2020
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
Pārmaiņu vadības ieviešana
Līdz: 29. decembris, 2020
Pārmaiņu vadības ieviešana
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.

Sazināties ar
TRIVIUMS apmācība